Lani je največ turistov prišlo iz Italije (597.553), Nemčije (584.837) in Avstrije (396.527). Medtem ko je bilo prihodov Avstrijcev za 10,7 odstotka več, pa se je število prihodov italijanskih turistov zmanjšalo za 8,5 odstotka.

Samo v decembru so turistični obrati zabeležili 328.088 prihodov turistov, kar je 0,1 odstotka več kot decembra 2018, medtem ko je število njihovih prenočitev upadlo za 8,9 odstotka na 797.716.

Število domačih turistov se je povečalo, število tujih pa upadlo

Število domači turistov se je povečalo za 0,8 odstotka na 110.056, število tujih pa je upadlo za 0,1 odstotka na 218.032. Domači turisti so v tem mesecu ustvarili nekaj več kot 287.000 prenočitev (ali šest manj kot v decembru 2018), tuji pa nekaj več kot 510.000 prenočitev (ali 10 odstotkov manj kot v decembru prejšnjega leta).

Od tujih turistov so decembra največ prenočitev ustvarili turisti iz Italije (26 odstotkov ali skoraj 134.000 prenočitev); sledili so turisti iz Avstrije (11 odstotkov), Hrvaške (10 odstotkov), Nemčije (šest odstotkov) in Srbije (pet odstotkov).

Največ turističnih prenočitev je bilo decembra v zdraviliških občinah (več kot 240.000 ali 30 odstotkov vseh turističnih prenočitev), sledile so gorske občine (22 odstotkov), občina Ljubljana (18 odstotkov) in obmorske občine (12 odstotkov).