Glede na to, da sta bila Knez in Skok leta 2016 odpoklicana brez utemeljenega razloga, se posledično plačilo odpravnine odpoklicanima kaže kot nepotreben strošek za družbo, so v sporočilu po skupščini zapisali v Slovenskem državnem holdingu (SDH). Višje sodišče v Celju je namreč aprila lani presodilo, da je sklep nadzornega sveta o odpoklicu ničen.

Kot so navedli v SDH, je namen posebne revizije raziskovanje okoliščin in zagotovitev zadostnih informacijskih podlag za sprejem končne odločitve o uveljavljanju morebitne odškodninske odgovornosti zoper takratne člane nadzornega sveta Darsa.

"Institut posebne revizije se uporabi, ko delničar razpolaga z indici oškodovanja - v konkretnem primeru pravnomočna sodba višjega sodišča in plačilo odpravnine, nima pa še zadostne informacijske podlage za sprejem odločitve, prav tako pa se pristojni organ družbe za vlaganje odškodninskih tožb sam od sebe ne angažira v tej zvezi," so po skupščini še zapisali v državnem holdingu.

Revizijo bo opravila odvetniška pisana Marjan Feguš. Revizor bo moral med drugim preveriti ustreznost postopkov in ravnanj nadzornega sveta ter preveriti, ali je bila odločitev o odpoklicu sprejeta na primerni informacijski podlagi in ali je bila sprejeta ob odsotnosti nasprotja interesov vseh članov nadzornega sveta in v dobri veri, da gre odločitev v korist družbe.

Revizor bo moral analizirati in podati mnenje o tem, ali je pri posameznih članih nadzornega sveta družbe v zvezi s premetom pregleda podana odškodninska odgovornost, in podati napoved uspeha morebitnega uveljavljanja odškodninskih odgovornosti, izhaja iz sklepov skupščine, ki jih je na spletni strani Ljubljanske borze objavil Dars.

Aprila lani je spletni portal Siol poročal, da sta bila Knez in Skok po mnenju višjega celjskega sodišča upravičena do šestih plač odpravnine in da ju nadzorni svet Darsa ne bi smel razrešiti zaradi hujših kršitev obveznosti. V skladu z odločitvijo sodišča bi moral Dars Knezu plačati 54.000 evrov bruto, Skoku pa približno 48.500 evrov bruto. K obema zneskoma je treba prišteti še obresti, Dars pa jima je bil dolžan povrniti še dobrih 17.000 evrov pravdnih stroškov.