Družba Alpha Credit Solutions, ki je del finančne skupine Anacap, je imetnik finančnih terjatev do Livarja v višini 12,58 milijona evrov, kar predstavlja 84,3 odstotka vseh Livarjevih finančnih obveznosti, svetovalna družba ECP Tactical Opportunities iz Ljubljane pa je imetnica 1,68 milijona evrov finančnih terjatev ali 11,2 odstotka vseh.

Dolžnik je insolventen, sta ugotovila upnika, ki sta skupaj imetnika 95,5 odstotka Livarjevih finančnih terjatev, izkazanih v zadnjem objavljenem poročilu družbe za leto 2018. S tem sta tudi upravičena predlagatelja začetka postopka prisilne poravnave.

Poslovni razvoj Livarja s približno 600 zaposlenimi je bil v minulih letih zaradi visokega finančnega dolga močno omejen, banke upnice pa so ob koncu lanskega leta terjatve prodale skladu Anacap. "Novi finančni upnik bo vstopil v lastništvo družbe in Livarju omogočil, da se ponovno osredotoči na osnovno poslovanje in na razvoj celovitih livarskih rešitev," so pred tednom dni sporočili iz Livarja.