Nadzorni svet Petrola je za novo predsednico uprave Petrola imenoval Nado Drobne Popovič, ki eno od največjih slovenskih družb začasno vodi od konca oktobra, ko so bili sporazumno razrešeni dolgoletni predsednik uprave Tomaž Berločnik ter člana uprave Igor Stebernak in Rok Vodnik.

Po pojasnilih namestnika predsednika Petrolovega nadzornega sveta Saša Bergerja, ki vodi nadzornike, odkar je Drobne-Popovičeva začasno prevzela vodenje Petrola, so se nadzorniki soglasno odločili mandatarstvo za sestavo uprave ponuditi Nadi Drobne Popovič. Ta mora v treh tednih predlagati člane uprave, o katerih bo nato odločil nadzorni svet. »Ta je prepričan, da bo Drobne-Popovičeva s svojimi izkušnjami, znanjem, predanostjo, vizijo in odločnostjo kot mandatarka predlagala kompetentne člane uprave, ki bodo kot homogena ekipa skupino Petrol vodili tudi v prihodnje,« je dejal Berger.

Ko je oktobra postala predsednica uprave, je bila Drobne-Popovičeva zaposlena kot finančna direktorica v jeseniškem SIJ Acroniju, hčerinski družbi SIJ – Slovenske industrije jekla, v tričetrtinski lasti Rusov. V SIJ Acroniju se je Drobne-Popovičeva zaposlila, potem ko je spomladi 2017 odstopila kot članica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH). Ravno članstvo v upravi SDH ji je sicer omogočilo zasedbo mesta v nadzornem svetu Petrola.

Vključene tri kadrovske agencije

Po statutu ima Petrolova uprava lahko šest članov, v njej pa mora biti vedno delavski direktor. To pomeni, da bosta čez tri tedne imenovana dva, trije ali štirje novi člani uprave. Pri tem lahko pričakujemo politično kombinatoriko oziroma imenovanje manjkajočih članov nove vodstvene ekipe s prišepetovanjem politikov iz koalicijskih vrst. Do popolnitve pa bosta Petrolovo upravo, tako kot od oktobra dalje, poleg Drobne-Popovičeve sestavljali še Danijela Ribarić Selaković in delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Po pojasnilih Bergerja so za imenovanje novega prvega človeka uprave angažirali dve kadrovski agenciji, ki sta imeli nalogo vsaka posebej predlagati po pet kandidatov za mandatarja za sestavo nove uprave, ne da bi predhodno z njimi stopili v kakršen koli kontakt. Poleg tega je imel tudi vsak član nadzornega sveta možnost predlagati kandidata za mandatarja. Nato je tretja kadrovska agencija opravila potrebne razgovore z vsemi predlaganimi kandidati in kadrovski komisiji po svoji strokovni presoji predlagala štiri kandidate. V naslednjem koraku je kadrovska komisija nadzornega sveta, ki jo vodi član Petrolovega nadzornega sveta Sergij Goriup, opravila intervjuje z vsemi predlaganimi kandidati, jih ocenila ter z upoštevanjem mnenj kadrovske agencije nadzornemu svetu predlagala dva kandidata za mandatarja za sestavo nove uprave, ki sta nadzornemu svetu predstavila sebe, vizijo razvoja in program vodenja Petrola, je povedal Berger.

Nov član nadzornega sveta

Ker je bila Drobne-Popovičeva imenovana za predsednico uprave Petrola s petletnim mandatom, to pomeni, da bo na skupščini v prihodnjih mesecih imenovan nov, manjkajoči član nadzornega sveta. Med možnostmi, ki se omenjajo, je, da bi država, ki v Petrolu s povezanimi organizacijami obvladuje približno tretjinski lastniški delež, poskušala predčasno zamenjati še kakšnega ali več članov obstoječega nadzornega sveta.

Spomnimo, do razrešitve Berločnikove uprave je prišlo zaradi različnih pogledov pri prihodnjem vodenju Petrola, ki v celotni skupini zaposluje več kot 5000 delavcev. Ker je vlada od SDH zahtevala informacijo o razlogih, vzrokih in posledicah zamenjave uprave, je bila na zahtevo paradržavnega sklada sklicana skupščina, ki pa po številnih ocenah ni prinesla zadovoljivih odgovorov o povodih za zamenjavo uprave, pod taktirko katere je Petrol dosegal rekordne rezultate poslovanja. Na skupščini so delničarji podprli predlog Darija Južne, ki s povezanimi osebami obvladuje približno deset odstotkov delnic Petrola, o napotitvi posebnih revizorjev v družbo. Ti bodo od leta 2015 dalje preverili 30 večjih poslov Petrola. Po neuradnih podatkih se izvedba posebne revizije še ni začela.

14