Ustrezen karierni sistem, ki bo temeljil na kompetencah in socialnih veščinah, je tisto, kar prinaša nadaljnji razvoj organizacije slovenske policije in njenemu učinkovitemu delu, je Bobnarjeva poudarila ob odprtju prenovljenega mejnega prehoda v Ormožu.

Ocenila je še, da so bili s podpisom stavkovnega sporazume "doseženi pomembni premiki k ustreznejšemu vrednotenju dela in poklica policista".

Štiriurno opozorilno stavko je sindikat policistov napovedal za 3. februar. Od vlade zahtevajo takojšnjo realizacijo dogovora o izvedbi strokovne in neodvisne analize zahtevnosti delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb, takojšnjo ureditev vprašanja glede bruto bruto izplačila, v zvezi s katerim še vedno teče postopek na delovnem sodišču, vzpostavitev kariernega sistema in sprejetje sistemskih ukrepov za izboljšanje razmer v policiji.

Za ureditev razmer v policiji sindikat med drugim predlaga pripravo in sprejetje interventnega zakona, ki bi zajezil kadrovsko krizo in povečal zanimivost poklica med mladimi. Med ukrepi predlagajo predvsem spremembe na področju stanovanjske politike, pri nekaterih posebnih specialnih transferjih, ureditev povračila stroškov prevoza na delo, višji regres za prehrano, denarne nagrade ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, štipendiranje dijakov in podobno.