Končno so jo pametni vojaki sami pobrisali domov in zapustili nenavadno mizeren vtis o redu v Slovenski vojski. Ob vseh peripetijah z nakupom patrij, prodajo orožja JLA Hrvatom z domnevnim kriminalnim ozadjem itd. nam je vse bolj jasno, da to ni vojska, ki bi lahko državo branila, temveč bolj opereta v sramoto ob primerjavi s partizansko vojsko in tudi teritorialno obrambo.

Če jo vojaki po nekaj raketah »pobrišejo domov«, si lahko šele mislimo, kaj bi bilo v primeru resne vojne nevarnosti za Slovenijo; o tem najbrž razmišljajo tudi naši Natovi soborci Nemci, katerih del kontingenta smo bili. Pri tem so sami vojaki še najmanj krivi, saj če ni povelja, odločajo sami. Vojska, ki ima častno nalogo braniti državo, je s takšnimi dejanji osramočena, potem se pa čudimo, da vojakov primanjkuje. Sicer pa vrhovni komandant daje vojski in s tem tudi sebi same nezadostne ocene.

Za primer bi dal naše zaveznike v NOB. Fitzroy McLean ter F. W. D. Deakin sta bila odposlanca britanske vlade, spuščena s padali s sodelavci v Titove štabne enote. Ti ljudje so preživeli najhujše nemške ofenzive v partizanskih enotah in v njih vztrajali do konca, mnogo jih je tudi padlo. Kakor mi je poznano, pa je ni nobeden »pobrisal« domov, o čemer se lahko prepričate v njihovih pričevanjih v knjigah Vojna na Balkanu in Gora trdnjava.

No, imamo pa operativno vojsko najmanj dvajset tisoč slovenskih lovcev s svojim vodstvom, ki kozle strelja le v gozdovih, sicer so pa popolnoma resna lovska vojska.

Matjaž Cerovac, Šmartno ob Paki