Vrhovno sodišče ob tem odločno zavrača nekatere namige, da je šlo pri navedeni zadevi za časovno »tempirano« odločitev, saj se pri svojem delu ne zgleduje po datumih različnih obletnic in zaznamovanj različnih zgodovinskih dogodkov. Takih datumov je v naši zgodovini toliko, da bi tudi sicer težko našli časovni termin, ki ne bi na tak ali drugačen način sovpadel s katerim od omenjenih datumov.

Sven Berdon, služba za odnose z javnostmi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije