Številna dokumentarna in fotografska gradiva nesporno dokazujejo, da je Rupnik aktivno sodeloval najprej z italijanskim in nato z nemškim okupatorjem, temu salutiral pod nacističnimi simboli ter poosebljal boj zoper slovenske partizane. Vodil je izdajalski boj zoper lastni narod in se podredil idejam nacizma, ki je prišel v naše kraje razkosat ozemlje in uničiti slovenski narod. Že med vojno je Slovencem poosebljal izdajstvo in hlapčevstvo tujcem.

Zato sodišče skozi prizmo današnjih časov, zlasti pa ne na procesnih detajlih, ne more razumeti, kakšne so bile okoliščine pred 70 leti. Izdajstvo je dejanje, ki ga ni mogoče zabrisati, niti s tako podlimi dejanji, kot je birokratsko oproščanje zločinov izdajalcev proti lastnemu narodu. Sodišče je tako postalo orodje tistih, ki ne morejo preboleti sramote in bolečine izdajstva ter uporabljajo sodni sistem za maščevanje in širjenje sovraštva.

Nesporno dejstvo je, da je bila slovenska narodnoosvobodilna vojska tista, ki se je borila za obstanek slovenskega naroda. Na tej zmagi je bila priborjena svoboda in nastala je sodobna slovenska država. Letos bo 75. obletnico te zmage nad nacizmom in fašizmom slavil ves svet. Zato se sprašujemo, kaj se dogaja v Sloveniji, da častimo tiste, ki so sodelovali z okupatorjem. Ali ni vendarle slovenska država utemeljena na protinacifašizmu in na temeljih priborjene svobode? Zakaj se medvojno dogajanje z območja ljubljanske nadškofije, kjer so izdajalci začeli tudi bratomorni boj, uporablja za širjenje sovraštva po celotni Sloveniji? Ker je bila taka odločitev sodišča sprejeta tik pred proslavo v Dražgošah, smo prepričani tudi, da gre za namerno izkoriščanje zgodovine za politične namene in namerno spreobračanje zgodovinskih dejstev.

Marijan Križman predsednik ZZB NOB