»Koncesijska pogodba za izvajanje storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine Škofja Loka je podpisana. S tem se je končal postopek prilagoditve izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti pravnemu redu Republike Slovenije, kar pomeni, da smo v občini Škofja Loka uresničili zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti,« so sporočili s škofjeloške občine. Tamkajšnji občinski svet je leta 2018 sprejel oba potrebna odloka, s katerima se je omogočilo izvajanje storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti znotraj zakonskih določil, občina pa je izvedla javni razpis za izbiro izvajalca javnih služb – koncesionarja.

V primeru smrti je treba poklicati dežurno službo

Župan škofjeloške občine Tine Radinja kot predstavnik občine, predstavnik koncesionarja, direktor pogrebnega podjetja Akris, ter direktor podjetja Gradbeništvo Šink, ki nastopa kot partner, so podpisali koncesijsko pogodbo. Tako od 1. januarja 2020 koncesionar Akris prevzema v izvajanje storitve pogrebne in pokopališke dejavnosti za koncesijsko območje občine Škofja Loka. V okviru pogrebne dejavnosti bo podjetje za celotno območje občine izvajalo 24-urno dežurno službo. »To pomeni, da svojci, zavodi in druge službe v primeru smrti pokličejo izključno pogrebno podjetje Akris, da prepelje pokojnika od kraja smrti do svojih hladilnih prostorov,« so opozorili na občini.

Občani bodo pri koncesionarju urejali vse zadeve, ki zadevajo najem groba, plačilo grobnine, ureditev groba, postavitev nagrobnika. Skrb koncesionarja bo tudi tako imenovana prva ureditev groba po pogrebu z zasipom jame, odvozom odvečne zemlje, po določenem času tudi odstranitev cvetja in vencev.

Za najemnike grobov nove enotne pogodbe

»Svojci pokojnika bodo lahko še vedno pogreb oziroma tisti del obreda, ki se po zakonu izvaja na trgu, naročili pri katerem koli izvajalcu pogrebnih storitev, ki je vpisan v seznam pri pristojnem ministrstvu, in njemu poravnali vse stroške pogreba,« so pojasnili na škofjeloški občini. Koncesionar pa naj bi v prihodnjih mesecih vsem najemnikom grobov na območju občine poslal novo enotno najemno pogodbo, so še opozorili.