Omenjenih osem stanovanj trenutno še gradijo, in sicer na Smrekarjevi ulici 52 ter na Južni cesti 20. V letu 2020 po navedbah izolske komunale načrtujejo še dodatno ureditev štirih stanovanj na Krpanovi ulici 5 ter pričetek gradnje štirih stanovanj na Cegnarjevi ulici.

Gre za neprofitna občinska stanovanja, katerih dodelitev v najem temelji na rezultatih razpisa, ki ga je podjetje Komunala Izola kot upravljavec nepremičnin v lasti Občine Izola objavilo letos junija. V razpisnem roku je prispelo 256 vlog, od katerih se je na listo potencialnih najemnikov uvrstilo 214 prosilcev, ki so v celoti izpolnjevali pogoje za dodelitev stanovanja.

Vsem 214 prosilcem so bile izdane odločbe, zoper katere so imeli možnost pritožbe. Vse tri v pritožbenem roku prejete pritožbe je Župan zavrnil kot neutemeljene. Po dokončnosti vseh odločb, je bila nato pripravljena končna prednostna lista upravičencev do najema neprofitnih stanovanj, ki je danes tudi uradno objavljena.

Po objavi prednostne liste bodo na razpisu uspelim upravičencem izdani sklepi o dodelitvi stanovanja. Sledili bosta sklenitev najemne pogodbe za nedoločen čas in predaja stanovanja.