Je pa agencija v postopku nadzora ugotovila določene nedoslednosti oziroma pomanjkljivosti na področju korporativnega poročanja. Zato je upravi in nadzornemu svetu Petrola posredovala priporočila za izboljšanje ravni korporativnega poročanja, so danes sporočili iz ATVP.

Uprava Petrola s predsednikom uprave Tomažem Berločnikom ter članoma Rokom Vodnikom in Igorjem Stebernakom je nepričakovano odstopila 24. oktobra. Med razlogi je skupaj z nadzorniki navedla le razhajanja glede izvajanja strategije družbe, vsebino dogovora o sporazumnem odhodu pa označila za zaupno, kar je vznemirilo tako javnost kot politiko. Ob postopkih za predčasno prekinitev mandata nekdanjim članom uprave se je pojavil sum neenakomerne obveščenosti delničarjev, ker naj bi bil Slovenski državni holding (SDH) predčasno obveščen o teh postopkih. ATVP je zato uvedla postopek ugotavljanja, ali je v dneh pred sporazumnim odhodom uprave prišlo do zlorab notranjih informacij in neenakomernega obveščanja delničarjev. Nadzorniki Petrola so že tedaj zatrdili, da to ne drži.

V luči pomanjkanja informacij o vzrokih za razhod nadzornega sveta z upravo je vlada od SDH zahtevala dodatne informacije, ki ji jih ta ni mogel posredovati, je pa zahteval sklic izredne skupščine Petrola. Ta je bila pred desetimi dnevi, imela pa je le eno vsebinsko točko, in sicer podrobnejšo informacijo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol.

A skupščina ni prinesla novih odgovorov. Namestnik predsednice nadzornega sveta Sašo Berger je pojasnil, da je Berločnikova uprava izgubila njihovo zaupanje zaradi malomarnosti in nestrokovnosti pri pripravi gradiv o načrtih za obdobje 2020-2022, medtem ko je Berločnik izpostavil, da so vsi trije upravo zapustili, ker so nadzornike razumeli, da je to potrebno zaradi razhajanj glede nadaljnje strategije družbe. So pa delničarji izglasovali revizijo, ki bo preverila največje posle v zadnjih petih letih, ko je družba dosegala dobre rezultate.