»Glavno gonilo gospodarske rasti bo ob sicer solidni rasti izvoza predstavljajo domače povpraševanje. Rast gospodarske aktivnosti bo še naprej presegala povprečno rast v evrskem območju, s čimer se bo nadaljevalo dohitevanje najrazvitejših članic,« so ocenili analitiki centralne banke.

Na trgu dela bodo razmere ostale ugodne, pri čemer se ob izzivih staranja prebivalstva vse bolj kažejo strukturna neskladja. Ta se ob nizkih stopnjah brezposelnosti v zadnjem obdobju odražajo v pomanjkanju ustrezne delovne sile, v obdobju napovedi pa tudi v zmernejši rasti zaposlenosti.

Rast plač bo ostala razmeroma visoka, letos in naslednje leto predvsem zaradi dviga minimalne plače in lanskega dogovora v javnem sektorju, Banka Slovenije ugotavlja v publikaciji Napovedi gospodarskih gibanj, v kateri pa opozarja tudi na tveganja, ki ostajajo izrazita.