Pot ji je utrla Bela Kosoian, ki je leta 2009, tedaj še študentka, na tekočih stopnicah postaje podzemne železnice v Montrealu brskala po svojem nahrbtniku. To ni ušlo budnemu očesu policista Fabia Camacha, tako vestnega pri opravljanju zaupane mu skrbi za občane, da je ni samo opozoril, da se velja na stopnicah oprijeti držala, ampak ji je kar spisal kazen, ker ni upoštevala navodila z opozorilne table, kako skrbeti za lastno varnost. Mladost nosi s sabo tudi nekaj upornosti, zato mu je pri tem ugovarjala, tudi z dejstvom, da držaji pri množici ljudi niso najbolj higienični, a si je zaslužila vklenitev v lisice, polurno pridržanje in še dodatno kazen, vse skupaj za okoli 420 kanadskih dolarjev. Bela Kosoian, prepričana, da z neupoštevanje opozorila ni ogrožala nikogar in da je njena varnost njena stvar, za nameček pa še v stresu in ponižana zaradi policistovega ravnanja, se je odločila svoj prav poiskati na sodišču. Tožila je mestne oblasti, transportno podjetje in samega Camacha, montrealsko sodišče pa je presenetljivo presodilo, da je policist ravnal »zgledno in brezhibno«, sama Bela pa da se je obnašala »neodgovorno« in »v nasprotju s temeljnimi državljanskimi pravili«. Podobno je presodilo prizivno sodišče, ki je dodalo, da je tožnica »povzročiteljica lastne nezgode«. Kot rečeno, je zdrava pamet obiskala šele vrhovno sodišče. To je deset let po dogodku ugotovilo, da je bila Kosoianova »upravičena zavrniti nezakonito zahtevo (policista) in zato ni storila nobenega prekrška, ki bi opravičeval izrek globe«. Dodalo je še, da »v svobodni in demokratični družbi nihče ne sme biti izpostavljen neupravičenemu državnemu nadlegovanju«, vodstvu mestnega prometa in policistu pa odredilo plačilo odškodnine prizadeti Beli, vsakemu po 10.000 kanadskih dolarjev. »Vedela sem, da nisem storila nič narobe. Šlo je za princip,« je svojo pravno bitko komentirala Kosoianova Da bo zdrave pameti zato v Kanadi (in svetu) kaj več, pa si ne bi upali trditi.