Cela vrsta ameriških držav skuša doseči, da bi Exxon in drugi naftni koncerni plačali del stroškov za zaščito obale pred naraščajočo gladino morja. Medtem ko skuša New York doseči svojo pravico preko delniškega prava, ker mu ni uspelo zbrati dovolj dokazov, da je Exxon skrival znanstvena spoznanja, večina preostalih držav naftni koncern toži tudi zaradi njegovega zavajanja javnosti in vpliva na podnebne spremembe. Znanstveniki, ki so delali za Exxon, so namreč že leta 1982 v internem dokumentu vodstvu posredovali napovedi o porastu toplogrednih plinov in posledičnem ogrevanju ozračja, ki so se do danes skoraj povsem uresničile. Široki javnosti pa je manj znano, da je vodilni znanstvenik, ki je delal za Exxon, James F. Black že leta 1977 posvaril vodstvo naftne družbe, da bo zaradi naraščanja izpustov toplogrednih plinov prišlo do medledene tople dobe, v kateri bodo temperature najvišje v zadnjih 150.000 letih. Povedal jim je tudi, da imajo le 10 let časa, v katerih bo mogoče ta trend še nekako obrniti brez drastičnih ukrepov. Zmotil se je le v napovedi, da bo topli spet sledila ledena doba. Sedanje znanstvene prognoze namreč kažejo, da bo topla doba trajala več tisoč let. Vodstvo naftnega koncerna pa Blacka in drugih znanstvenikov, ki so sodelovali z njimi, ni poslušalo. Še več, denar, ki ga je do tedaj namenilo za znanstvena raziskovanja, je za tem vložilo v propagandno kampanjo, ki je zanikala kakršnekoli podnebne spremembe in vpliv fosilnih goriv nanje.