Teš je na razpis za pripravo omenjene dokumentacije, ki se je iztekel 8. novembra, prejel eno ponudbo. Skupaj so jo oddali trije partnerji, in sicer Elektroinštitut Milan Vidmar, velenjski Eurofins Erico in HSE Invest iz skupine HSE. Pogodbo z njimi bodo podpisali predvidoma do konca tedna, je za STA povedal direktor Teša Mitja Tašler.

Teš sosežig nenevarnih odpadkov načrtuje v blokih pet in šest in če bodo rezultati presoje vplivov na okolje ugodni, se bo poskusno začel leta 2021, reden sosežig pa bo nato stekel leta 2022.

Za namen sosežiga bo Teš v bližini bloka pet zgradil novo halo, v katero bodo tovorna vozila dovažala trdno predelana goriva. Gre za trdno alternativno gorivo, pripravljeno iz nenevarnih odpadkov, ki se lahko koristi za pridobivanje energije v tovarnah za sežig ali sosežig.

Kot je Tašler napovedal na novembrskem srečanju z novinarji, bodo gorivo prevzemali izključno od predelovalcev, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost goriv. Na letni ravni bodo sežgali 160.000 ton trdno predelanih goriv, kar je enako uporabi 215.000 ton lignita. Pri tem bodo emisije ogljikovega dioksida nižje za 156.000 ton, vsebnost težkih kovin v dimnih plinih pa bo v mejnih vrednostih.

Teš za omenjeni sosežig načrtuje štiri nove zaposlitve, v novo halo pa bo dnevno vozilo v povprečju 25 tovornjakov na dan, in sicer le med tednom.

Za sosežig se je Teš odločil, ker so analize pokazale, da domačega premoga iz Premogovnika Velenje v prihodnjih letih ne bo dovolj za proizvodnjo električne energije.

Del občanov Šoštanja sicer načrtom Teša glede sosežiga nenevarnih odpadkov nasprotuje.