Kaj je botrovalo temu javnemu linču, lahko bi rekli kar sojenju v javnosti, lahko za sedaj le ugibam, vendar sem prepričan, da zagotovo ne skrb za avstrijske davkoplačevalce. Slovenski davkoplačevalci namreč s prisilnimi poravnavami ne bodo oškodovani, saj edina terjatev Republike Slovenije v višini cca. 180.000 evrov, ki je navedena v seznamu obveznosti družbe Electa naložbe, skladno z veljavno zakonodajo ne more biti poplačana pod pogoji poenostavljene prisilne poravnave, ampak bo, v primeru uspešne prisilne poravnave, plačana v celoti. V primeru, da bo za družbo predlagan stečaj, za poplačilo omenjene terjatve ne morem odgovarjati.

Glede na ustvarjeno medijsko histerijo, ki onemogoča normalno poslovanje, tako naših družb kot družb nekaterih poslovnih partnerjev, in kateri je podleglo tudi Višje sodišče s sklepom, ki je povsem v nasprotju z dosedanjo prakso, sem se odločil umakniti predlog za PPP družbe Electa holding in sem z drugimi ukrepi zagotovil solventnost te družbe, kar bo razvidno iz računovodskih izkazov na dan 31.12.2019.

Ob tem poudarjam, da je še vedno v teku davčni postopek v družbi Electa Holding, s katerim želi Finančna uprava na vsak način obdavčiti družbo in mojega očeta z dodatno odmerjenim davkom na zakonito in legitimno vračilo posojila in to kljub temu, da že razpolagamo s sodbo Vrhovnega in Upravnega sodišča, ki je odločbo Finančne uprave enkrat že odpravilo! Prepričan sem, da jo bo znova, v nasprotnem bom predlagal stečaj družbe.

Odločil sem se, da v zvezi s to zadevo do nadaljnjega ne bom komuniciral z mediji, saj večine resnica ne zanima, številni med vami pa, glede na pristransko in nekorektno poročanje, očitno delujete po naročilu oziroma s posebnim namenom!

Vsem želim veseli december in mirne praznike… Tudi sebi!