V članku je navedeno, da državljanstvo pridobi približno 2000 oseb na leto. Če se nekoliko poigram s številkami: leto ima približno 200 delovnih dni, če upoštevamo praznike in letni dopust, kar pomeni, da bi na ministrstvu morali v sedemurnem efektivnem delovniku vsak dan rešiti 10 zahtevkov. Po mojem mnenju bi to lahko reševala samo ena oseba, pa tudi če bi sama tipkala odločbe z dvema prstoma.

Zakaj je v Ljubljani na odločbo treba čakati tudi do dve leti, v sosednjih občinah pa jih prosilci dobijo v šestih mesecih? Nikjer nisem zasledil podatka o tem, koliko zahtevkov so dobili v Ljubljani, po poizvedovanju pa so čakajočim povedali, da jih imajo ogromno, zato tudi tako dolga čakalna doba. Odgovor je nejasen, po mnenju mnogih pa gre za namerno zavlačevanje. Če vloga vsebuje vse zahtevane dokumente, bi moralo biti reševanje precej bolj ažurno, saj nekateri ne smejo biti starejši od treh mesecev. Izgovarjajo se, da preverjajo, ali oseba res izpolnjuje vse pogoje, in pogosto se zgodi, da vlogo zavrnejo že zaradi povsem nepomembnega razloga.

Uslužbenci se ne zavedajo, kakšne posledice ima to za prosilce: nimajo volilne pravice, ne morejo pridobiti posojila, niso upravičeni do socialne pomoči, nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja… Zato bi apeliral na ministrstvo, da uredi ta del resorja in naredi vse, da bi se tudi v Ljubljani čakalne vrste za pridobitev državljanstva skrajšale.

Dragan Petrović, Ljubljana