Rektor Univerze v Novem mestu ter profesor na njeni fakulteti za ekonomijo in informatiko Marjan Blažič in vodja referata za študentske zadeve na omenjeni fakulteti Marko Starc sta se pogodila s tožilstvom glede očitanih kaznivih dejanj zlorabe položaja in izneverjenja. Kot pravni osebi sta bila na novomeškem okrožnem sodišču obtožena tudi Klub za nadarjene učence ter Slovensko združenje za nadarjene, ki ju zastopata Starc in Blažič. Blažič mora v treh mesecih plačati 15.000 evrov kazni, Starc 4200 evrov, za klub in združenje pa so se »pogodili« za pogojni obsodbi. Tako jima ne bo treba plačati 7000 evrov oziroma 6000 evrov, če v dveh letih ne bosta vpletena v nova kazniva dejanja.

Bistveno skrčena obtožnica

»Vsa dobra dela so nekoč kaznovana,« je po izreku sodbe dejal Blažič. Povod za obtožnico naj bi bila anonimna prijava izpred desetih let, v kateri so prijavitelji obtoženim očitali kar 28 kaznivih dejanj, a v obtožnici je »obstala« le peščica. »Ves ta čas smo dokazovali, da nobena od očitanih stvari ni vredna tega postopka. A tožilstvo je v nekaterih delih obtožnice pač vztrajalo.« Po besedah njegovega zagovornika Boruta Škerlja je Blažič »nastavil hrbet za zaščito univerze in zato tudi privolil v podpis sporazuma. Niti en evro ni bil prisvojen.«

Okrožni državni tožilec Igor Vertuš je bistveno skrčil prvotno obtožnico iz leta 2017. Iz nje je tako izločil očitke zoper Visokošolsko središče Novo mesto, Visoko šolo za upravljanje in poslovanje ter Visoko šolo za tehnologijo in sisteme. Ostali pa so očitki Blažiču za dve kaznivi dejanji zlorabe položaja in tri kazniva dejanja izneverjenja, Starcu prav tako za tri kazniva dejanja izneverjenja, obema pravnima osebama pa za pet kaznivih dejanj izneverjenja.

Blažič je s podpisom sporazuma priznal, da je od konca 2008 do konca 2010 kot predsednik upravnega odbora Visoke šole za tehnologijo in sisteme v korist Visokošolskega središča, kjer je bil vršilec dolžnosti direktorja, odobril plačilo računov v skupnem znesku 22.000 evrov za knjigovodske storitve, čeprav jih to ni opravilo. Dejansko sta jih v tistem času opravljali delavki visoke šole za zdravstvo ter visoke šole za upravljanje in poslovanje. Vse te šole so danes fakultete pod okriljem Univerze v Novem mestu.

Neupravičeno zaračunavali stroške diplom

Blažiču in Starcu kot zastopnikoma kluba za nadarjene je tožilstvo očitalo tudi izplačila potnih stroškov enemu od zaposlenih za dve potovanji na knjižni sejem v Beograd ter eno pot v München v skupni vrednosti okoli 1500 evrov, ki so imeli po mnenju tožilstva »značaj privatnosti« in niso bili v korist ali za potrebe kluba. Nadalje, v letih od 2008 do 2010 je Slovenskemu združenju za nadarjene pod Blažičevim vodstvom Klub za nadarjene, ki ga je vodil Starc, izplačal 16.500 evrov. Večino računov je podpisal Blažič. Kot je ugotovilo tožilstvo, je šlo za zaračunavanje navideznih storitev in s tem neutemeljen pretok denarja med društvoma. Na enak način je do 20.000 evrov prišlo tudi tedanje Društvo pedagoška obzorja, katerega pravni naslednik je Slovensko združenje nadarjenih. Obe je vodil Blažič.

Tožilstvo prav tako ni umaknilo očitka glede zaračunavanja diplom. Blažič je tako v letih 2009 in 2010 kot tedanji direktor Visoke šole za upravljanje in poslovanje odobril zaračunavanje stroškov diplome najmanj devetdesetim študentom, čeprav je vedel, da je to v nasprotju s pravilnikom o šolninah v visokem šolstvu ter v nasprotju s sklenjeno koncesijsko pogodbo z državo. Na tak način je šola neupravičeno prišla do skoraj 13.000 evrov.