Novica, da se bo protipoplavna sanacija Železnikov s prestavitvijo ceste in ureditvijo protipoplavne infrastrukture zamaknila zaradi odločitve upravnega sodišča, ki je odpravilo okoljevarstveno soglasje Arsa za prestavitev ceste in za prvo fazo ukrepov za večjo poplavno varnost, je do občanov prišla ravno med zadnjim obilnejšim deževjem, pravi župan Železnikov Anton Luznar. Domačinka, odvetnica Marija Konjar, stranka v postopku in lastnica ene izmed hiš ob Selški Sori je namreč sprožila tožbo na upravnem sodišču zoper okoljevarstveno soglasje, ki ga je konec lanskega leta izdala Agencija RS za okolje (Arso). Upravno sodišče ji je pritrdilo in okoljevarstveno soglasje odpravilo, Arso pa mora o tem ponovno odločati.

Ne predvideno, treba je upoštevati sedanje stanje

Hiša Konjarjeve na zemljišču tik ob Selški Sori je v državnem prostorskem načrtu za zagotovitev poplavne varnosti in gradnjo obvoznice predvidena za odkup ter spremembo namembnosti. Prav slednje je Arso pri pripravi okoljevarstvenega soglasja privedlo do ugotovitve, da načrtovani gradbeni poseg ne bo čezmerno obremenjeval hiše, ki je v tako imenovanem vplivnem območju gradnje, saj jo bodo obremenjevale vibracije in hrup. Vendar pa je po ugotovitvah upravnega sodišča Arso ravnal tako, kot da bi Konjarjeva že podpisala pogodbo za prodajo hiše z direkcijo za infrastrukturo in kot da bi bila namembnost hiše že spremenjena, v naravovarstvenem soglasju pa bi moral upoštevati, da se to še ni zgodilo, in se sklicevati na obstoječa, ne na predvidena dejstva.

Odvetnica Marija Konjar ima v spodnjem nadstropju hiše med drugim poslovne prostore, v zgornjem pa stanovanjske. »Na hišo sem navezana. Zgradili so jo moji starši, v njej sem se rodila,« pripoveduje s solznimi očmi. »Ves zaslužek sem vlagala v hišo, da sem jo povečala in staršem omogočila, da sta do konca živela doma, kot sta si želela,« opisuje. Prepričana je, da gradnja ceste ne bo povečala poplavne varnosti Železnikov, pač pa jo bo le še bolj postavila pod vprašaj. Njene hiše, če bo podpisala pogodbo z direkcijo za infrastrukturo in pristala na nadomestno gradnjo, naj država ne bi podrla, le namembnost naj bi ji spremenila, da bi lahko v neposredni bližini potekala dela. Cesta naj bi bila od rastlinjaka, ki so ga postavili, da je svoje vrtnarske spretnosti lahko uporabljal njen oče, oddaljena le 70 centimetrov. Še bolj pa jo motijo številke, povezane z vodo. »Širino struge bodo zaradi ceste zmanjšali s 15 na 11 metrov.« Ukrepi, pri katerih gre po njenem prepričanju pristojnim bolj za cesto kot za varnost pred novimi poplavami, bodo škodovali Zalemu Logu in Železnikom, saj bo kraja visoka voda dobesedno zalila, opozarja. Prepričana je, da bi bilo treba oba projekta – protipoplavno zaščito Železnikov in gradnjo ceste – ločiti, saj gre za reševanje dveh ločenih težav.

Konjarjeva: Borim se za Železnike!

Konjarjeva pravi, da si prizadeva za ustrezno poplavno varnost Železnikov, ki pa ne bo podrejena gradnji nove ceste. Za to je v prilogah DPN po njenih besedah kot najustreznejša navedena druga trasa, ki bi zahtevala gradnjo tunela in prestavitev nogometnega igrišča. »Železnikom, zlasti staremu delu, ki se najbolj uničuje, želim zagotoviti podobo zanimivega zgodovinskega železarskega mesta z razvojem turizma in gospodarstva,« opozarja. Ustaviti želi tudi rušenje starega dela Železnikov, saj bi po njenem mnenju spomeniško zaščitene hiše tresljaji z gradbišča v neposredni bližini zagotovo poškodovali.

Zamik del, za katera ne na pristojnih ministrstvih in direkciji ne vedo, kdaj se bodo začela, je za Železnike slaba novica, pravi župan Luznar. Prebivalce ob vsakem obilnejšem deževju skrbi, da se ne bi ponovile poplave iz leta 2007, ki so terjale tudi smrtne žrtve. »Na srečo je ob tokratnem deževju voda ostala v strugi. Želimo si, da bi se protipoplavna sanacija čim prej začela. Zagotovil, da bi lahko evropska sredstva črpali v naslednji perspektivi, če se tokratni postopki preveč zavlečejo, nimamo,« pravi župan.

Čeprav se prizadevanja Konjarjeve nanašajo na državni projekt, pa po njegovem opažanju takšni dogodki slabo vplivajo tudi na nadaljnja dogovarjanja pristojnih z lastniki zemljišč, ob katerih naj bi se ukrepi izvajali. Konjarjeva pa odkimava, češ da to ni res, saj v boju proti po njenem nerazumnim ukrepom, kot pravi, ni sama.