Zato sprašujem ministrstvo, ali so, ko so vrednotili finančne učinke ukrepa, to upoštevali.

Jožef Martini, Ljubljana