Popolnoma nepotrebno. V zakon o prometu je treba dodati člen, ki pravi: »Pri rdeči luči na semaforju je dovoljeno zaviti desno, če s svojim dejanjem ne ogrožaš ali oviraš drugih udeležencev v prometu.« Pika! S tem členom ne bi vozniki pri vključevanju pridobili nobene pravice, prepričan pa sem, da bi se kolone pred križišči zmanjšale. S tem bi lahko vtkali pozitiven kamenček v mozaik prometne ureditve v mestih.

Največja napaka pa se mi zdi v razmišljanju, da bi pravilo veljalo samo za posamezna križišča z nekim novim prometnim znakom, ki ga večina voznikov še ni videla. Že danes obstaja zelena puščica za pogojno zavijanje desno in ne vidim prav nobenega razloga za uvajanje neke nove signalizacije, ki bi dejansko, po nepotrebnem, povzročila zmedo med vozniki. Zato predlagam, da se omenjeni člen vnese v zakon brez nekih velikih analiz, ki jih pristojni rešujejo že več kot štiri leta in so pri svojem razmišljanju še vedno na začetku.

Igor Antonič, Jesenice