V jeseniški bolnišnici je zaposlenih 179 diplomiranih medicinskih sester in 170 srednjih medicinskih sester oziroma tehnikov zdravstvene nege. Kakšno je pomanjkanje kadrov v zdravstveni negi, kaže podatek, da ima trenutno bolnišnica razpisanih deset mest za srednje in 22 mest za diplomirane medicinske sestre.

Kot so pojasnili v bolnišnici, so zaradi pomanjkanja kadrov težave povsod, največje pa so na negovalnih oddelkih. »Težavo s pomanjkanjem kadrov v zdravstveni negi rešujemo z reorganizacijo dela, prilagajanjem, pripravljenostjo in nesebičnostjo zaposlenih v zdravstveni negi,« so poudarili v bolnišnici, kjer kadrov vsaj zaenkrat še ne iščejo v tujini.

Maja so bili primorani zaradi pomanjkanja zaposlenih v zdravstveni negi zapreti enega od treh oddelkov internistične službe, kar v praksi pomeni 18 postelj manj. Zaenkrat v bolnišnici ne vidijo možnosti, da bi oddelek lahko ponovno odprli.

V zadnjih dveh mesecih sicer opažajo več prijav na razpise za nove kadre, vendar v bolnišnici še vedno ne morejo zadostiti potrebam po tehnikih zdravstvene nege in diplomiranih medicinskih sestrah. Glede na pretekla leta naraščajo tudi odhodi zaposlenih, ki jih vse težje nadomeščajo.

Razloge za takšno stanje vidijo v tem, da je delo v bolnišničnem okolju naporno in da delo poteka 24 ur na dan vse dni v letu, pri čemer pa so diplomirane medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege plačani enako ali celo manj kot njihovi kolegi, ki delo opravljajo v nekaterih drugih okoljih, kjer se izvaja zdravstvenega nega. Možnost za izboljšanje stanja zato vidijo predvsem v zadostnem številu zaposlenih, ki bi bili za delo ustrezno in primerno nagrajeni.

Ob implementaciji dokumenta o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi so v jeseniški bolnišnici organizacijo dela prilagodili. »Težave pa so ostale enake, kot so bile že pred implementacijo dokumenta, in sicer pomanjkanje kadra in neustrezno plačilo,« so opozorili.