v oktobru ste na več sestankih v državnem zboru lahko slišali, da je položaj starejših več kot slab. O tem govori tudi revizija računskega sodišča z naslovom Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih, objavljena 16. septembra 2019. Računsko sodišče meni, da skrb države za zagotavljanje pomoči vsem, ki jo potrebujejo, v obdobju od leta 2007 do 2018, na katero se nanaša revizija, ni bila zadovoljiva.

Čeprav civilna družba že dolga leta opozarja na neprimeren odnos do starejših, se stanje celo slabša. V Srebrni niti zato javno sprašujemo, ali se vlada zaveda, da na prosto mesto v domu starejših v tem trenutku čaka od 7000 do 10.000 ljudi? Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi tega problema ne bo rešil, rešil pa bo zagotovitev pomoči tistim, ki še lahko ostanejo v domačem okolju. Zato je sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi nujna prioriteta vlade. Ob tem naj poudarimo naše stališče, da se je razpisovanje koncesij izkazalo za nepravično do starejših, saj so cene na račun plačevanja investicije previsoke. Ali drugače povedano: cena oskrbe v zasebnem domu s koncesijo je praviloma za 28 odstotkov dražja od tiste v javnem zavodu.

Društvo Srebrna nit je v pripravah na proračun za leti 2020/2021 opozarjalo, da mora biti v proračunu dovolj sredstev za nove namestitve. Pet milijonov na leto v naslednjih dveh letih je absolutno premalo. Nekdanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak nam je na sestanku marca 2018 in v pismu istega meseca zagotovila, da bo prioriteta naslednje (sedanje) vlade več sredstev za gradnjo nujno potrebnih kapacitet. Vsaj 20 milijonov na leto, da se (pre)počasi odpravijo čakalne dobe za sprejem v DSO. Danes je spoštovana gospa vaša svetovalka. Kaj vam svetuje?

Minister za zdravje je zagotovil dodatna sredstva za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu. Zahtevamo odgovor, kje so dodatna sredstva za skrajševanje čakalnih dob za sprejem v kakršno koli obliko nastanitve starejših. Predlagamo več bivalnih skupnosti, vasi za osebe z demenco ipd. Ne sprejemamo odgovorov, da v proračunu ni dovolj sredstev. Zahtevamo, da prevetrite proračun in s prerazporeditvijo zagotovite sredstva za nujne namestitve starejših:

– v Ljubljani z okolico, kjer župan Zoran Janković trdi, da lahko zagotovi zemljišče, če bo v proračunu dovolj sredstev za gradnjo;

– za odkup in dokončanje kompleksa v Vrtojbi;

– za odkup in dokončanje doma v Osilnici;

– za gradnjo doma v občini Hrpelje - Kozina, kjer že čaka parcela;

– za gradnjo v MO Kranj, kjer je parcela pripravljena, in še bi se našlo.

In končno: podajte javni odgovor na naše javno vprašanje, kako bi lahko v namene gradnje različnih namestitev uporabili EU-sredstva in kako ter kdaj nameravate pridobiti nova EU-sredstva. V pričakovanju odgovorov vas lepo pozdravljamo.

Biserka Marolt Meden

predsednica društva Srebrna nit