Kot so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije, so 31. oktobra prejeli zavezujočo odločitev arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (ICC), ki je postopek vodilo zaradi določitve kupnine v okviru uveljavljanja prodajne opcije s strani družbe Antenna Slovenia za prodajo 34-odstotnega poslovnega deleža v Antenni TV SL družbi Telekom Slovenije.

Grška Antenna Group, ki je bila solastnica družbe Antenna TV SL prek družbe Antenna Slovenia, je želela izstopiti iz lastništva te družbe, a se s Telekomom nista mogla dogovoriti o znesku plačila za približno tretjinski delež. Po pisanju Financ so Grki družbo, ki je imela konec leta 2018 nekaj manj kot 12 milijonov evrov negativnega kapitala, cenili na 88 milijonov evrov, Telekom pa na 17 milijonov evrov.

Koliko znašajo zamudne obresti in stroški postopka, v Telekomu niso razkrili. Podpredsednik uprave Telekoma Tomaž Seljak je na skupščini družbe konec avgusta na vprašanje predsednika društva Mali delničarji Slovenije (MDS) Rajka Stankovića glede tega povedal le, da so stroški odvetniške pisarne Umbricht iz Züricha takrat presegli 1,2 milijona evrov in s tem presegli načrtovane v višini enega milijona evrov.

TV Slovenija je konec oktobra poročala, da bodo stroški arbitraže skupaj s plačilom tej odvetniški pisarni in njenim trem odvetniškim podizvajalcem ter cenilci skupaj dosegli 3,4 milijona evrov.

V MDS so danes znova opozorili na številna vprašanja, povezana z družbo Antenna TV SL, ki so na avgustovski skupščini ostala neodgovorjena. Od uprave Telekoma so javno zahtevali, naj delničarjem odgovori na vprašanja o tem, kdo so odgovorne osebe v tej zgodbi, koliko sredstev so Telekom in njegove odvisne družbe vložile v Antenno TV SL, kdo je nadziral njeno poslovanje ter kdo je vodil in nadziral postopek arbitraže.

Telekom Slovenije in Antenna Group sta skupno družbo, ki je upravljala televizijski program Planet TV, ki ga je leta 2012 začelo izdajati Telekomovo hčerinsko podjetje TSmedia, ustanovila februarja 2013. Konec leta 2016 je Telekom delež v tej družbi s prevzemom deleža od TSmedie in dokapitalizacijo povečal na 66 odstotkov.

Družba Telekom je v državi lasti. Država je imela konec septembra v njej 62,54-odstotni delež, Slovenski državni holding 4,25-odstotnega. Kapitalska družba je v družbi obvladovala 5,59 odstotka delnic, individualni domači in tuji delničarji 13,36 odstotka delnic, domače finančne družbe in skladi 4,11 odstotka, tuje pravne osebe 5,94 odstotka in domače pravne osebe 3,75 odstotka.