Zaradi usklajevanja med kriminalnimi združbami iz različnih držav je preprodaja drog vse bolj nadzorovana na mednarodni ravni, ne pa na nacionalni ravni. Poleg tega so operacije preprodaje drog zelo organizirane in segajo čez več regij. Posledično se suverene države le stežka v celoti spopadejo z vsemi aspekti teh kriminalnih mrež, kot so proizvodnja, prevoz, prodaja in pretok denarja. Izzivi, s katerimi se sooča Tajvan, so še večji. Zaradi političnih dejavnikov se Tajvan ne more udeleževati pomembnih srečanj, ki jih organizirata UNODC in Interpol, in nima dostopa do kritičnih obveščevalnih podatkov, ki so prek globalnega policijskega komunikacijskega sistema I-24/7 ter prek podatkovne zbirke podatkov o ukradenih in izgubljenih dokumentih nemudoma deljeni z vsemi člani in članicami Interpola. Tajvan se prav tako ne more udeleževati povezanih dogodkov in tečajev. To bi lahko povzročilo resno vrzel v svetovnih prizadevanjih za boj proti kriminalu, povezanemu z drogami, zagotavljanju javne varnosti in boju proti terorizmu.

Tajvan je zelo aktiven v boju proti čezmejnemu kriminalu. Izjemno težkim okoliščinam navkljub so tajvanske policijske oblasti zelo prizadevne v boju proti mednarodnemu kriminalu in uspešno razkrivajo številne mednarodne kriminalne dejavnosti. Leta 2018, na primer, je tajvanska policija s svojimi kolegi na Tajskem sodelovala pri obsežni operaciji proti čezmejnemu gospodarskemu kriminalu, pri čemer so uspešno povrnili premoženje v vrednosti 120 milijonov tajskih batov. Istega leta so v skupni operaciji s filipinskimi oblastmi prijeli lokalnega filipinskega svetnika, ki je bil osumljen preprodaje drog in je pobegnil na Tajvan. Sočasno je po vdorih v bančni sistem Swift tajvanske mednarodne banke Far Eastern oktobra 2017 tajvanska policija zasegla 60 milijonov ameriških dolarjev ukradenega premoženja. Leta 2016 je bilo prekinjeno delovanje romunske združbe, ki je za dvig denarja uporabljala ponarejene bančne kartice, v letu 2017 pa je tajvanska policijska agencija v iskanju informacij ali pomoči pri preiskavah poslala 130 prošenj drugim državam, ki iščejo, vendar je prejela odgovore v samo 46 primerih. To dokazuje, da bo Tajvan šele s sodelovanjem z Interpolom zmožen prevladati politično vmešavanje in pridobiti pravočasne in popolne informacije o kriminalu, zmožen varovati svoje meje, uveljavljati zakon in red ter tesneje sodelovati v boju proti čezmejnemu kriminalu s policijskimi agencijami po vsem svetu.

Tajvan je pripravljen in sposoben prispevati še več za mednarodno skupnost.

Tajvan, ki služi kot ključna vez med severovzhodno in jugovzhodno Azijo, je bil v svetovnem poročilu o konkurenčnosti za leto 2018, ki ga je objavil Svetovni gospodarski forum v Švici, med 140 državami uvrščen na 13. mesto. Priznan je bil za vrhunskega inovatorja, v kategoriji zanesljivosti policijskih služb pa je zasedel 31. mesto na svetu. Ameriška poslovna revija Forbes pa je poročala, da je bil Tajvan leta 2016 med izseljenci sveta izbran za najbolj zaželeno destinacijo na svetu. Zaradi nenehnega razvoja kriminalnih metod je izjemno pomembno, da se države lahko učijo iz izkušenj drugih. Telekomunikacijske in spletne prevare so že presegle državne meje in s tem postale visoko organizirana oblika mednarodnega kriminala z zapleteno delitvijo dela. Kriminalne združbe so namreč v različnih državah vzpostavile nezakonite telekomunikacijske platforme (komunikacijske centre), ki prek interneta in drugih komunikacijskih tehnologij in večplastnih pristopov izvajajo goljufije, kar oblastem otežuje preiskovanje in pregon kaznivih dejanj.

Ohranjanje globalne varnosti in socialne pravičnosti mora imeti prednost pred regionalnimi, etničnimi in političnimi razlikami. Z izražanjem svoje podpore Tajvanu v mednarodnih forumih lahko igrate ključno vlogo pri doseganju njegovega cilja, da sodeluje v mednarodnih organizacijah na pragmatičen in smiseln način.

Huang Ming Chao je komisar Urada za kriminalistične preiskave ministrstva za notranje zadeve Republike Kitajske (Tajvan). Njegov prispevek je napisan v imenu tamkajšnje vlade.