Osnovna dejavnost Stanovanjskega podjetja Ravne je gospodarjenje in upravljanje z nepremičninami in z njimi povezane poslovne dejavnosti. Podjetje, ki ima 29 zaposlenih, na območju Koroške in Gorenjske upravlja več kot 10.000 stanovanj.

Kako bo načrtovana pripojitev potekala in kaj bo prinesla, za zdaj ni znano. Vlada je kot ustanovitelj Stanovanjskega sklada RS lani sprejela sklep, s katerim je skladu naložila pripojitev hčerinskih družb Stanovanjsko podjetje Ravne in Spekter iz Trbovelj. V začetku oktobra letos pa je za pomoč in koordinacijo pri izvedbi pripojitve predmetnih kapitalskih naložb ustanovila medresorsko delovno skupino in v njo imenovala njene člane iz več ministrstev.

Načrtu župani nasprotovali že lani

"Na kakšen način se bo sklep uresničil, še ni dorečeno, zato o pomenu pripojitve za zaposlene v obeh družbah in za stanovanjski fond še ni mogoče podati informacij," so za STA pojasnili na republiškem stanovanjskem skladu.

Vladnim načrtom glede sprememb statusa ravenskega podjetja so s skupnim pismom predsedniku vlade in okoljskemu ministrstvu že lani nasprotovali župani štirih občin Mežiške doline, v začetku letošnjega oktobra pa je v zvezi s tem na ministra za okolje in prostor Simona Zajca poslansko pobudo naslovil tudi koroški poslanec Jani Prednik (SD). Ta je prepričan, da omenjeni načrti vlade pomenijo, da se bosta omenjeni dve stanovanjski podjetji ukinili, njune dejavnosti pa bodo prešle pod okrilje Stanovanjskega sklada RS.

Sprašuje se o smiselnosti načrtov, ki lahko na Koroškem po njegovih ocenah poleg izgube delovnih mest poglobijo tudi stanovanjsko problematiko. Zato je dal pobudo ministrstvu za okolje in prostor ter vladi, da sklep o ustanovitvi medresorske skupine nemudoma umakneta, da preučita vse posledice tovrstne namere in na podlagi teh ukrepata na način dobrobiti reševanja stanovanjske problematike na Koroškem.

Prav tako Prednik pričakuje, da bo ministrstvo za območja Slovenije, kjer so najslabši kazalniki na področju dostopnosti do stanovanj, pripravilo konkreten operativni načrt reševanja stanovanjske problematike.