Na občini sedaj razmišljajo, da bi na tem in drugih mestih, kjer so stale mitnice, postavili informativne table, ki bi pričale o tem poglavju mestne zgodovine. S podobno idejo so se na občino obrnili tudi v Olepševalnem društvu Rožna dolina, kjer so si želeli, da bi v informacijsko točko namestili zemljevid Ljubljane z označbo vseh mitnic in mestno oglasno desko za krajane. V notranjosti bi po njihovem predlogu namestili še fotografije ljubljanskih poplav in gradivo Turizma Ljubljana. Po besedah članice društva Žive Vidmar so njihovi predlogi na občini naleteli na gluha ušesa. pp