V sklopu projekta Dodatno usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za socialno vključenost in prehajanje na trg dela, ki sta ga finančno podprla ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, so v Ciriusu Kamnik na Usnjarski 9 uredili in nedavno slovesno odprli učno stanovanje. Otvoritveno slovesnost so s kulturnim programom prisrčno polepšali kar varovanci Ciriusa, ki se v stanovanju že družijo in so ga zato obiskovalcem tudi radi razkazali.

Projekt se izvaja pri treh konzorcijskih partnerjih, poleg kamniškega Ciriusa v njem sodelujeta še osnovna šola dr. Ljudevita Pivka na Ptuju in društvo Sožitje Ptuj. Namen projekta je oblikovanje novih idej o inkluzivnosti oseb s posebnimi potrebami in njihovem usposabljanju ter ustvarjanje socialnih lokalnih mrež za samostojno življenje, skupnostno skrb in vključevanje mladih ljudi s posebnimi potrebami v realna delovna okolja.

Tako je tudi učno stanovanje na Usnjarski namenjeno predvsem dodatnemu usposabljanju gibalno oviranih dijakov, ki se šolajo in usposabljajo v Ciriusu Kamnik, njihovemu neodvisnemu življenju, razvijanju samostojnosti v vsakdanjem življenju in skrbi zase. Cirius pa s stanovanjem hkrati izpolnjuje tudi zavezo o deinstitucionalizaciji, ki so jo zapisali v prijavo projekta.

»Projekt se bo izvajal tri leta in to je čas, ko bomo morali našim dijakinjam in dijakom v čim večji meri omogočiti učenje samostojnega in neodvisnega življenja, ki ga institucija Cirius ne more zagotoviti v takšni meri kot to učno stanovanje. Nanj smo zelo ponosni, saj bogati ponudbo naših storitev in dejavnosti, obenem pa predstavlja del mreže ljudi, društev in drugih institucij, ki v Kamniku uresničujejo cilj opolnomočenja ranljivih skupin ljudi, pravičnosti, samostojnega in neodvisnega življenja ter približevanje trgu dela,« je ob odprtju poudaril direktor Ciriusa Kamnik Goran Pavlič. Dušan Rutar, vodja Ciriusovega projekta Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje, pa je dodal: »V tem stanovanju si vsi stanovalci med seboj delijo dogodke, vsakdanja življenja, ideje, spomine in emocije.«

Zadovoljen je tudi kamniški župan Matej Slapar, ki je ocenil, da učno stanovanje ni le velika pridobitev za uporabnike in za Cirius, temveč tudi za Kamnik. Še zlasti ga veseli, da je pomen vključevanja stanovalcev v delovne procese in nadalje v njihovo iskanje zaposlitve prepoznala tudi Evropska unija, in meni, da je lokacija stanovanja, ki je povsem v središču mesta in ima okoli veliko prijetnih sosedov, naravnost idealna. »Naj bo to prostor prijetnega druženja, ki ga boste, verjamem, delili tudi s sosedi in prijatelji tukaj okoli,« je zaželel uporabnikom.