Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je bil sprejet leta 2017, omogoča priznavanje z delom pridobljenih poklicnih kompetenc in aktivnosti tehnikom zdravstvene nege, ki so ob izpolnjevanju drugih pogojev v zakonu v zadnjih 15 letih najmanj 12 let več kot 50 odstotkov delovnega časa izvajali aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre.

Tehnikom zdravstvene nege se ob izpolnjevanju pogojev, določenih v zakonu, ponudi pogodba za zaposlitev na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre, ne priznava pa se jim izobrazbe diplomirane medicinske sestre in posledično tudi ne pristojnosti za izvedbo vseh aktivnosti diplomirane medicinske sestre, piše v sporočilu.

Zato so predvideli uvedbo licence za strokovno področje, na katerem so bile tehnikom zdravstvene nege priznane z delom pridobljene poklicne kompetence. Tehnikom zdravstvene nege so zdravstveni zavodi ob novi pogodbi o delovnem razmerju ponudili tudi možnost izobraževanja ob delu. Novela predlaga tudi podaljšanje roka za pridobitev licence za tehnike zdravstvene nege, ki se veže na obdobje dveh let od uveljavitve zakona. Zaradi pridobivanja soglasja k dokumentu so se aktivnosti namreč zamaknile, rok za pridobitev licence pa se je s tem pomembno skrajšal z dveh let na le nekaj mesecev. Zato vlada rok podaljšuje za eno leto, so še zapisali.

Sprejeli tudi uredbo o normativih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti

Vlada je sprejela tudi novelo uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna. Novela odpravlja nekatere omejitve z zvezi z možnostjo spremembe cenovne kategorije raziskovalnega projekta oziroma programa. Pri tem se skupni obseg financiranja ne spremeni. Novela po pojasnilu vlade na ta način omogoča, da se struktura financiranja po ekonomskih namenih približa dejanski strukturi stroškov, ki nastajajo pri izvedbi raziskav.

Trenutno veljavna uredba o normativih ima v zvezi z možnostjo spremembe cenovne kategorije določene omejitve, ki onemogočajo prilagoditev strukture financiranja dejansko potrebnim stroškom. Novela pa nekatere omejitve odpravlja. Tako bo podaljšan čas, v katerem lahko izvajalci podajo vlogo za spremembo cenovne kategorije, s konca junija na konec septembra. Za letos bo glede na prehodno določbo vloge izjemoma možno oddati do konca novembra.

Predlog spremembe uredbe o normativih in standardih odpravlja omejitev, da se za posamezen raziskovalni projekt ali raziskovalni program lahko spremembo cenovne kategorije izvede samo enkrat in še to praviloma samo za en plačni razred. Izvajalec bo odslej lahko predlagal spremembo cenovne kategorije večkrat in predlagal strukturo financiranja po ekonomskih namenih glede na dejanske stroške pri izvajanju raziskave. Sprememba cenovne kategorije ne bo imela vpliva na znižanje ali zvišanje obsega finančnih sredstev, skupni obseg financiranja bo v primeru spremembe cenovne kategorije ostal nespremenjen.

Novela uredbe usklajuje tudi terminologijo z veljavno ureditvijo sistema plač v javnem sektorju ter določitev sredstev za plače mladih raziskovalcev z aneksom h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, so še sporočili iz vlade.