V pismu predsedniku vlade Marjanu Šarcu je društvo Asociacija z več kot trideset sopodpisanimi krovnimi kulturnimi organizacijami opozorilo predvsem na neuresničevanje zavez, povezanih z izboljšanjem položaja nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. »Ustvarjalnost bo očitno vztrajala na obrobju in zaradi višine sredstev ji še kar ne bo uspelo prilesti na raven pred zadnjo gospodarsko krizo, čeprav je recesija že lep čas mimo, po napovedih pa nas dohiteva že nova,« opozarjajo s predsednico Asociacije Ingo Remeta na čelu.

Če je z rebalansom proračuna za 2019 kazalo, da smo na pravi poti in lahko za leto 2020 pričakujemo realizacijo preostalih koalicijskih zavez, podpisniki zdaj ugotavljajo, da so se razmere z odpravo varčevalnih ukrepov rahlo izboljšale le v javnih zavodih, resne in celostne strategije razvoja področja kulture pa še vedno nimamo. Iz zadnjega predloga proračuna, ki ga je vlada sprejela konec septembra, je očitno, da se bo proračun za kulturo leta 2020 sicer povišal za tri milijone evrov in pol, toda že leta 2021 se bo ponovno občutno zmanjšal. Kljub zavezam iz koalicijske pogodbe o podvojitvi sredstev za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi do leta 2020 je torej jasno, da do te podvojitve tako kot tudi do samostojne proračunske postavke za omenjeni področji ne bo prišlo.

Klic k odgovornosti

Kako bo torej vlada zagotovila nabor nujnih ukrepov iz koalicijske pogodbe, ki so predvideni za področje nevladne kulture? »Govorimo o karierni dinamiki, saj samozaposleni v kulturi trenutno prejemajo minimalne prispevke, govorimo o okrepitvi štipendijske politike, saj so že tako redke štipendije zdaj sramotno nizke. Govorimo o debirokratizaciji in reformi razpisnih mehanizmov, navsezadnje je ministrstvo za kulturo v zadnjem letu izgubilo že več tožb. Govorimo o trendu dolgoletnega upadanja sredstev za nevladne organizacije v kulturi, o bolniških nadomestilih za samozaposlene pa o izjemnih pokojninah, ki jih kulturnikom ne podeljujejo že deset let.«

Čeprav je kulturni minister Poznič na več javnih nastopih o letu 2020 optimistično govoril kot o letu preboja za kulturo, ima preostanek koalicije, kot kaže, drugačne poglede. Od zvišanja celotnega proračuna za 200 milijonov evrov bo kultura prejela le 3,5 milijona, kar je zgolj zanemarljiv delež, zato predsednika vlade in koalicijo pozivajo k prevzemanju odgovornosti za zapisano v lastnem koalicijskem sporazumu. šum