»Če so nepravilnosti bile, jih je treba najprej ugotoviti, nedvoumno dokazati, potem pa tudi potegniti ukrepe, zato da se takšne nepravilnosti ne bi več dogajale,« je dejal minister.

»Ni prav, da se davkoplačevalski denar tako ali drugače zlorablja. Če je pri tem prihajalo do tega, pričakujem, da bodo vsi tisti, ki so takrat - kajti to se je dogajalo nekaj let nazaj - za to bili odgovorni, tudi razumeli to svojo odgovornost,« je nadaljeval.

Sporno poročilo, ki ga je izdelalo svetovalno podjetje Ernst & Young Svetovanje in ki po poročanju medijev nakazuje na domnevno spornih 50 milijonov evrov izplačil na mariborski univerzi, so na ministrstvu po Pikalovih besedah prejeli julija preko parlamentarne komisije za nadzor javnih financ.

»Potem smo naši predstavnici v upravnem odboru Univerze v Mariboru naročili, da na seji, ki je bila zgodaj septembra, ne samo povpraša, ampak od njih zahteva tudi končno poročilo in odziv na to forenzično poročilo Ernst & Younga. Mislim, da je bil sklep upravnega odbora tak, da je treba to pripraviti do 30. septembra. Torej univerza ima še nekaj dni, da to pripravi,« je pojasnil.

»Mi v skladu z zakonom nismo v tem smislu organ pregona, bomo pa sigurno, takoj ko prejmemo vse uradne in relevantne podatke, to posredovali vsem tistim, ki so za to poklicani, ker je prav, da se take stvari preverijo, pregledajo in če je prišlo do nepravilnosti, potem tudi ukrepa,« je poudaril.

Omenjeno poročilo, ki zajema izplačila v obdobju od leta 2010 do leta 2016, je bilo izdelano marca 2017 in po poročanju Televizije Slovenija kaže, da so nekateri redno zaposleni profesorji na mariborski univerzi ob plači skupno prejeli za skoraj 30 milijonov evrov avtorskih honorarjev. Dodatnih 20 milijonov naj bi bilo nakazanih redno zaposlenim kot zunanjim izvajalcem, pet milijonov evrov pa z univerzo povezanim dobaviteljem.

Zdajšnji rektor univerze Zdravko Kačič, ki je v času preiskave deloval kot prorektor za finance, trdi, da omenjeni dokument ni revizijsko poročilo, prav tako ne pravno ali izvedensko mnenje, na katerega bi se lahko z gotovostjo oprli, zato so naročili izdelavo celovitega končnega poročila. To končno revizijsko poročilo, »na podlagi katerega bodo lahko organi univerze ustrezno odreagirali,« naj bi bilo izdelano prihodnji mesec.

Za Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je »povsem nesprejemljivo, da rektor javne univerze z izsledki revizijskih poročil o izplačilih honorarjev in drugih nepravilnostih, ki nakazujejo na sum kaznivih dejanj in odškodninsko odgovornost, ni takoj seznanil organov nadzora in pregona«. Zato je Kačiča pozval k razmisleku o odstopu, »ki bi olajšal in pospešil ugotavljanje odgovornosti pri spornih izplačilih«.

Kačič je to zavrnil. »Dokumenta nisem 'založil, pozabil na njega ali prikrival', kot navajajo nekateri mediji in Sviz, temveč sem pristopil k njegovi aktivni obravnavi,« je zatrdil.