»Izdelki so narejeni s sodobno CNC-tehnologijo in testirani z najzanesljivejšo kontrolno opremo,« pove direktor podjetja Janko Bačar, ki ključno točko preloma vidi v letu 1990, ko so z razdorom Jugoslavije potrkali na zahteven evropski trg avtomobilske industrije. Z novimi trgi so takrat spoznali tudi novo tehnologijo, ki je proizvodnjo razširila in jo dvignila še na višjo raven. Lani je podjetje ustvarilo več kot 4,4 milijona evrov skupnih prihodkov, polovico prodaje so ustvarili na tujih trgih.

S selitvijo v nove prostore do novih kupcev

Ključna prednost pred konkurenco je po besedah direktorja Bačarja v tem, da so edinstveni pri razvoju produktov. Delajo namreč zahtevne izdelke po meri, ki imajo v poplavi povprečnih izdelkov veliko dodano vrednost, ki jo investirajo tako v razvoj kot v stroje. »Zaradi svoje fleksibilnosti lahko v zelo kratkem času razvijemo nov produkt, kot tudi rešimo morebitno reklamacijo, kar je v našem sektorju tako rekoč bolj izjema kot pravilo,« pove direktor.

Podjetje je izvozno naravnano, saj se odstotek prodaje v tujino vztrajno povečuje in danes znaša več kot polovico vse. Večino produktov izvozijo v Italijo, Avstrijo, Nemčijo, na Nizozemsko, Poljsko, Češko, Madžarsko, Hrvaško, v Srbijo, Severno Makedonijo, na Finsko, Kitajsko, v Mehiko, Švico in Indijo. Že več let njihova prodaja vztrajno raste, kar prinaša tudi širitev zmogljivosti, zato so se odločili za nakup zemljišča in gradnjo nove hale v Ajdovščini v velikosti 6000 kvadratnih metrov. Selitev načrtujejo do konca tega leta. »S selitvijo v nove prostore pričakujemo povečan obseg dela, zato se že veselimo sodelovanja z novimi kupci,« doda Bačar.

Optimizacija in strokovni pristop

»Recept za uspešnost je prav gotovo v inovativnosti, optimizaciji, strokovnem pristopu in iskanju drugačnosti na vseh področjih poslovanja kot tudi v motiviranih zaposlenih in ustvarjalnem poslovnem okolju,« je jasen direktor, ki dodaja, da podjetje sistematično pristopa tudi k skrbi za okolje in aktivnostim na področju družbene odgovornosti. Skrbijo za obvladovanje proizvodnih okoljskih tveganj, aktivno pa podpirajo tudi posamezna lokalna društva: kolesarska, kulturna, invalidska, motokros in druga. db