Nov velik korak bo podjetje, ki je v lanskem letu ustvarilo skoraj 6,5 milijona evrov skupnih prihodkov s kar 94-odstotnim deležem prodaje na tujih trgih, naredilo kmalu, saj bo na območju nekdanje Primorjeve betonarne v postojnski industrijski coni Kazarje zrasla nova, sodobna poslovno-proizvodna stavba na površini 20.000 kvadratnih metrov.

Večino proizvodnje izvozijo

Podjetje je vsa leta delovalo inovativno, saj vsako leto razvije več novih produktov. »Z večino svojih partnerjev predvsem v proizvodnji orodij imamo partnerske odnose ter z njimi izmenjujemo znanje in rezultate testnih produktov,« pove direktor Ljubo Nadoh in doda, da to v podjetje prinese nove izkušnje in znanje, s čimer medsebojno sodelovanje dvigujejo na še višjo raven. »Postopoma svoje izdelke širimo v evropske države in tudi v države nekdanje Jugoslavije ter Švico, ki predstavlja tri odstotke našega izvoza,« razloži Nadoh. Podjetje, ki izvozi večino svoje proizvodnje (94 odstotkov), največ proda v Nemčijo, Španijo, Francijo, Italijo in na Nizozemsko. Zaradi vse večjega izvoza, izboljšanja produktivnosti, postavitve novih strojev in bližajoče se selitve v nov objekt v Postojni, ki bo omogočil še večjo optimizacijo procesov v prihodnosti, v podjetju načrtujejo tudi uvedbo zastopnikov v izbranih državah.

Spodbujajo tehnične poklice

Poslanstvo podjetja je v zagotavljanju vrhunskih, visokokakovostnih embalažnih storitev s poudarkom na stroškovni učinkovitosti in odgovornosti do okolja. »Vse to nam omogoča proizvodnja organskega PET-materiala z uporabo tehnološko naprednih strojev in druge opreme,« pove Nadoh. Za dosežki tega za zdaj še ilirskobistriškega podjetja stoji močna ekipa ljudi, ki trenutno šteje 37 zaposlenih, a se po besedah direktorja aktivno trudijo, da ta ekipa še zraste in se izpopolnjuje. Ob selitvi v nove prostore podjetje načrtuje tudi izvedbo svojih strateških ciljev na področju družbene odgovornosti, saj želijo še konkretneje sodelovati z mladimi iz lokalnega okolja, in sicer prek praks in pozneje tudi zaposlitev. »Tako spodbujamo predvsem tehnične poklice,« pove Nadoh, ki na novi lokaciji načrtuje še konkretnejše sodelovanje s fakultetami, šolami in tečaji. db