Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na Mestni občini Ljubljana David Polutnik je povedal, da gre pri ureditvi tega križišča le za manjše kozmetične popravke oziroma za ureditev krivine pasu za prosto zavijanje desno s Trga Osvobodilne fronte na Dunajsko cesto. Poudaril je, da osnovna ureditev križišča ostaja enaka kot doslej. Gradbena dela, ki smo jim bili v zadnjih mesecih priča na križišču Dunajske, Tivolske in Slovenske ceste ter Trga Osvobodilne fronte sodijo v projekt ureditve severnega dela Slovenske ceste ter Vošnjakove, Kersnikove in Dvorakove ulice. vbr