Sodnica Andreja Veselič je danes na naroku pričakovala direktorja Verbunda Karla Heinza Gruberja, a se je ta zaradi službene odsotnosti opravičil, kar pa je trojica odvetnikov tožeče strani razumela kot morebiten znak zavlačevanja postopka. Odvetnik Verbunda Andrej Andrić je tudi danes podvomil v izvedensko mnenje, ki sta ga sicer za vsakega tožnika posebej izdelala Zoran Dimovič, sodni izvedenec za elektroenergetiko, in strokovnjak za vodno gospodarstvo Tomislav Regent. Danes je zato predložil dopis sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke Antona Riglerja, v katerem ta po pregledu zadeve pravi, da nima dovolj strokovnega znanja in primerne opreme za izdelavo izvedenskega mnenja, ter da kaj takega lahko storijo izvedenci iz tujine.

Odvetnik Igor Virant je dokaznemu predlogu nasprotoval z besedami, da je ta v konkretnem primeru povsem nerelevanten in s postopkom nima posebne zveze. Ob tem sta izvedenca Dimovič in Regent maja letos mnenje dopolnila in odgovorila na dodatna vprašanja, s tem pa tudi pojasnila vse elemente protipravnosti ravnanja Verbunda. Pojasnila naj bi tudi, zakaj sta po strokovni plati primerna za izdelavo takšnega mnenja.

Njegov odvetniški kolega Tomaž Rotovnik je tudi menil, da je dokazni predlog tožene stranke pomanjkljiv, saj se ne nanaša na dejansko stanje konkretnega primera, prav tako je slabo strokovno obrazložen, zato meni, da gre pri njem zgolj za namen zavlačevanja postopka. Slovenska izvedenca sta med drugim v izdelanem mnenju izpostavila, da naj bi bil Verbund o povišanih pretokih obveščen že dva dni, preden je usodni poplavni val prizadejal ogromno škodo v avstrijskem Labotu in nato še v številnih mestih in naseljih ob Dravi, med drugim pa povzročil hude poškodbe in posledično izpad delovanja hidroelektrarne Formin.

Verbund sicer skuša dokazati krivdo upravljavcu elektrarn na slovenskem delu Drave. Dravske elektrarne Maribor (DEM) naj bi bile po njihovem zakrivile tako imenovani sekundarni poplavni val. Nasprotno tam trdijo, da je poplavni val povzročil škodo že v Avstriji, saj so bile posledice v občini Labot izjemne, Verbund pa je v času konice celo polnil akumulacije. Verbundov odvetnik je sicer zahteval, da tudi v tem postopku za pričo povabijo prvega moža DEM Andreja Tumpeja, čeprav bo verjetno povedal enako kot v nekaterih prejšnjih s poplavami povezanih odškodninskih zadevah.

Sta pa danes kot priči nastopila že stara znanca sodišča uslužbenca Verbunda Karlhans Ogertschnig in vodja obratovanja vseh desetih avstrijskih hidroelektrarn na Dravi Jürgen Türk, ki sta pričala že na nekaj prejšnjih obravnavah drugih tožnikov. Znova sta povedala, da vremenske napovedi na dan pred poplavami niso nakazovale tako visokih voda, kot so jim bili nato priča.

Po njunih besedah so se tudi v tem primeru, kot vselej, držali vnaprej določenih pravil za ravnanje ob visokih vodostajih, in se zanašali na vremenske podatke avstrijskega meteorološkega inštituta. Od tam namreč dobivajo podatke in napovedi o padavinah ter na podlagi tega računajo, kako ravnati na posameznih hidroelektrarnah.