Radovljiški župan Ciril Globočnik in direktor podjetja Adaptacije – vzdrževanje Miran Mihalič sta namreč pred kratkim podpisala pogodbo za energetsko sanacijo šole. Vrednost pogodbenih del, ki se začenjajo v teh dneh, je 1,9 milijona evrov, končali pa naj bi jih do konca avgusta prihodnjega leta. Zamenjali bodo azbestno strešno kritino, objekt bodo izolirali in obnovili fasado, zamenjali bodo stavbno pohištvo, v delu, kjer je telovadnica, pa je predvidena tudi vgradnja mehanskega prezračevanja z rekuperacijo. Svetila bodo zamenjali z energetsko varčnejšimi in vgradili termostatske ventile, obnovljena bo tudi kotlovnica na lesno biomaso. Veliko telovadnico bodo prenovili in razširili, uredili bodo okolico šolske stavbe in parkirišča. Po besedah župana Globočnika je projekt sofinanciran z nepovratnimi sredstvi kohezijskega sklada v višini 405.000 evrov, država pa bo še letos zagotovila 172.000 evrov nepovratnih in 169.000 evrov brezobrestnih povratnih sredstev.