»Škarje in platno sta zdaj v rokah ministra za finance Andreja Bertonclja in celotne vlade, saj mora za letošnji začetek gradnje tretje razvojne osi še zapreti finančni načrt s sprejetjem poroštvenega zakona. Druge poti ni in to vemo že dolgo. Zato je vprašanje, ali se bo prižgala zelena luč ali se bo projekt ustavil,« pravi koordinator Mladinske iniciative za tretjo os Aljaž Vrhovnik, ki se bo udeležil sestanka.

Gospodarstveniki vladi poslali apel

Da bo predlog poroštvenega zakona sprejet in v najkrajšem času posredovan državnemu zboru v potrditev, pričakujejo tudi gospodarstveniki koroške in savinjsko-šaleške regije, ki so na vse odločevalce poslali javni apel.

»Morebitna nadaljnja preložitev načrtovanja in gradnje hitre ceste je nesprejemljiva, saj se posledice zavlačevanja že danes kažejo na vseh pomembnih življenjskih segmentih. Prav gospodarstvo, ki pomembno prispeva v slovenski proračun, sodobno hitro cesto najbolj potrebuje in jo bo tudi najbolj uporabljalo glede na razvojne perspektive. V obeh regijah, kjer živi skupaj več kot 130.000 prebivalcev, deluje več kot 6000 gospodarskih subjektov, ki ustvarijo več kot 4,7 milijarde evrov vseh prihodkov na leto, pri tem več kot polovico na tujih trgih, glede na značilnosti industrijskih panog pa potrebujejo funkcionalno logistično infrastrukturo,« poudarja v pismu mag. Franci Kotnik, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ). In nadaljuje, da kot nesprejemljivo štejejo možnost, da se po letih vztrajnega prizadevanja za uresničitev projekta sodobne prometnice na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec znova najdejo razlogi za ustavitev aktivnosti.