Medved, petletni samec, težak 160 kilogramov, je zadnje tedne v občini Gorje poskrbel za marsikateri preplah, so zapisali pristojni na občini, v javnem zavodu Triglavski narodni park in blejski enoti Zavoda za gozdove Slovenije. »Ponoči je začel redno prihajati v bližino naselij, kjer je povzročal škodo na koruznih njivah, trgal silažne bale in poškodoval čebelnjak.«

Ponočeval pri vrtcu

»Zadnje lokacije zadrževanja so bile neposredno ob šolskih poteh, vrtni uti vrtca v Gorjah ter tik ob hišah naselij Spodnje Gorje in Višelnica in so dodatno utemeljevale nujnost izvedbe izrednega ukrepa. Zadrževanje medveda v bližini naselij je predstavljalo veliko tveganje za varnost ljudi. Zavod za gozdove Slovenije, območne enote Bled, je zaradi ponavljajočih škodnih dogodkov in tveganja za zdravje in varnost ljudi obvestil upravljalca lovišča s posebnim namenom (LPN) Triglav Bled, da izvede izredni ukrep.«

Ukrep, kot pišejo pristojni, so lovci izvedli skladno z zakonom o interventnem odvzemu osebkov rjavega medveda in volka iz narave. Medveda so 'odvzeli' v torek v večernih urah na območju naselja Spodnje Laze. »Zaradi ponavljajočih škodnih dogodkov so bili izpolnjeni pogoji interventnega zakona, ki določa, da je ob ponavljajočih škodnih dogodkih v prehodnem območju rjavega medveda, kamor spada tudi območje občine Gorje, dovoljeno iz narave odvzeti dve živali.«

Kot so še zapisali, je bilo območje odvzema z izdajo ustne odločbe ARSO zaradi nujnosti dodatno razširjeno tudi na območje Lovske družine Bled. »Izredni ukrepi so dopustni tudi na zavarovanem območju, še zlasti če gre za ogrožanje zdravja in varnosti ljudi,« opozarjajo pristojni.

Kljub temu, da Triglavski narodni park spada v prehodno območje rjavega medveda, se na tem območju bolj ali manj stalno zadržuje od pet do deset rjavih medvedov, navajajo v javnem zavodu Triglavski narodni park. Nekateri tam prebivajo stalno, drugi pa park zgolj prečkajo.

Rjavi medved sicer lahko prehodi tudi do nekaj deset kilometrov na dan. »Obiskovalcem Triglavskega narodnega parka priporočamo, da se predhodno seznanijo z življenjskimi navadami rjavega medveda in prilagodijo svoje obnašanje možni prisotnosti in srečanju z živaljo. Sleherni uporabnik prostora Triglavskega narodnega parka tudi sam z odgovornim ravnanjem zmanjšuje možnosti neposrednega stika s konfliktno živaljo,« so v preteklih dneh zapisali v zavodu.

»Obiskovalci naj uporabljajo označene poti, v okolici domov naj ne bo dostopnih organskih virov hrane za medvede, kot so smeti, klavniški odpadki, tropine, nezavarovani čebelnjaki, smetnjaki in kompost, saj ti navajajo medveda na človeka in so eden ključnih vzrokov težav z medvedom,« so še dodali.