S tremi predstavitvenimi dogodki, ki bodo 29. avgusta v Mariboru, 2. septembra v Ljubljani in 4. septembra v Novi Gorici, se začenja letošnji jesenski krog financiranja startupov s 75.000 evri konvertibilnega posojila in s soinvestiranjem z zasebnimi investitorji v višini od 200.000 do 1,2 milijona oziroma 2,4 milijona evrov.

Semenski kapital za mlada inovativna podjetja

Slovenski podjetniški sklad (SPS) mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla ponuja semenski kapital za hitro rast na trgu. Gre za lastniško (soinvestiranje – SI-SK) in kvazilastniško (konvertibilno posojilo – SK75) obliko financiranja. Za prvo je letos razpisanih skupaj 1,25 milijona evrov, za drugo pa 750.000 evrov. Program se izvaja iz evropskih strukturnih sredstev v okviru Sklada skladov, ki je organiziran pri SID banki. Pri konvertibilnem posojilu lahko mlada inovativna podjetja v semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu pridobijo kvazilastniško financiranje v višini 75.000 evrov, medtem ko SPS pri soinvestiranju skupaj z neodvisnim zasebnim investitorjem, najsi gre za poslovne angele, sklade zasebnega/tveganega kapitala ali korporacije, investira oziroma zagotavlja lastniško financiranje za hitrorastoča inovativna podjetja za hitro globalno rast.

Za podjetja, ki že imajo prve stranke ali se dogovarjajo za investicijo

Če podjetja produkt ali storitev lastnega razvoja in z inovativnim poslovnim modelom že preizkušajo na prvih strankah podjetje, v katerem je zaposlen vsaj en družbenik, pa že dosega prve prihodke od prodaje, potem se lahko mlada inovativna podjetja prijavijo na javni razpis SK75, ki jim bo zagotovil 75.000 evrov konvertibilnega posojila. Podjetjem z lastnim razvojem in inovativnim poslovnim modelom s potencialom rasti in razvoja, ki so že pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja, pa Slovenski podjetniški sklad v okviru novega razpisa za soinvestiranje z zasebnimi investitorji SI-SK ponuja od 100.000 do 600.000 evrov direktnega kapitalskega vložka. Če s SPS investirajo poslovni angeli ali skladi tveganega oziroma zasebnega kapitala, je znesek soinvestiranja lahko od 100.000 do 600.000 evrov oziroma od 200.000 do 600.000 evrov, kadar s SPS investirajo korporacije.

S prijavo v predselekcijski postopek do 40 od skupaj 100 možnih točk

Prijaviteljem na razpis SK75 je na voljo tudi prijava v predselekcijski postopek, ki ga za SPS izvaja Startup Slovenija, in prinaša vsebinsko podporo z namenom priprave kakovostne vloge za pridobitev sredstev, dodatni razvoj poslovne ideje in poslovnega modela, pridobitev potencialnega zasebnega investitorja ter dodatno akumulacijo zasebnega kapitala pa tudi pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije. Rok za prijavo v predselekcijski postopek je 5. september, nato sledijo 12. septembra prve predstavitve pred komisijo, 18. september bo rezerviran za SK75 demo dan generalko, pravi demo dan s predstavitvami startupov pa bo 24. septembra. Osebne predstavitve pred komisijo, generalka za demo dan in demo dan prinašajo tudi pripravo podjetnika oziroma družbenikov podjetja na predstavitev pred zasebnimi investitorji ter pomoč pri celotni pripravi vloge, tako z vsebinskega kot z administrativnega vidika. Ker lahko predselekcijski postopek prinese do 40 točk od skupaj 100 možnih pri prijavi na razpis, so možnosti za uspeh s prijavo v predselekcijo znatno večje.

Ena najugodnejših oblik pridobivanja zagonskega kapitala

Dosedanji rezultati oziroma povratne informacije slovenskih startupov, ki so doslej že prejeli SK75, kažejo, da gre za eno najbolj ugodnih in dostopnih oblik pridobivanja zagonskega kapitala, saj ta finančni produkt podjetnikom omogoča hitro in učinkovito testiranje ključnih predpostavk za razvoj posla in rast prodaje oziroma financiranje globalne širitve, hkrati pa jim omogoča, da se podjetniki aktivno pripravljajo na večje investicijske runde domačih ali tujih skladov tveganega kapitala oziroma sprejem v pospeševalnik. SPS bo s konvertibilnimi posojili v obdobju od 2019 do 2023 podprl približno 40 podjetij v višini 3 milijone evrov. V istem obdobju bo SPS v mlada inovativna podjetja s potencialom globalne rasti ob hkratni investiciji zasebnih investitiorjev vložil tudi 10 milijonov evrov javnih sredstev, dodatnih 10 milijonov evrov bodo investirali še zasebni investitorji. Skupno 72 podjetij iz preteklih sedmih generacij prejemnikov sredstev iz razpisov SK50, SK75 in SK200 je v letu 2018 ustvarilo več kot 13 milijonov evrov prihodkov. Skupaj so ta podjetja pridobila tudi 5,65 milijonov zasebnega kapitala.

Po celovite informacije o možnostih financiranja

Na potujočih predstavitvenih dogodkih v Mariboru, Ljubljani in Novi Gorici bodo udeležencem predstavili celoten potek, pogoje, časovnico in vse druge podrobnosti financiranja s semenskim kapitalom pa tudi priložnosti za pridobivanje zasebnih investicij pri poslovnih angelih, skladih tveganega kapitala ali korporativnih vlagateljih. Dogodkov se bodo udeležili podjetniki, ki so že pridobili SK75 ali SK200 investicijo, in predstavili svoje izkušnje s tovrstnimi oblikami financiranja. Udeleženci bodo spoznali tudi pomen vitkih in agilnih metod za razvoj produktov ter podjetij in ponudbo lokalnega startup podpornega okolja.