Na novinarski konferenci po zadnjem srečanju predstavnikov koordinacije zdravniških organizacij, ki jo sestavljajo zdravniška zbornica, sindikat zdravnikov, zdravniško društvo in združenje zasebnih zdravnikov, so ti namreč navedli, da srednje medicinske sestre izgubljajo nekdanji pomen, nega bolnika pa se slabša, ko te postajajo diplomirane medicinske sestre.

Predsednik zdravniškega društva Radko Komadina je med drugim dejal, da "določen lobi v zdravstvu ustvarja poklicni profil, ki se primarno ne ukvarja z nego bolnika, temveč z menedžeriranjem in poseganjem s kvazi kompetencami na delovno področje zdravnika". Predsednica zbornice Monika Ažman je za STA zapisala, da gre v takih izjavah za podcenjevanje drugih poklicev v zdravstvenih timih. "Zdravstvena obravnava, v katero je vključena tudi zdravstvena nega, je danes bistveno bolj zahtevna in kompleksna kot nekoč. Potrebe bolnikov so vse večje, zato je za zagotavljanje kakovostne in varne obravnave pacientov potrebnega več znanja - vseh izvajalcev v zdravstvenih timih, ne le posameznih poklicnih skupin," je navedla.

Delo medicinske sestre je ob bolniku in kot doslej bodo tudi v prihodnje za izvajanje dejavnosti zdravstvene nege potrebni vsi kadri, tako diplomirane medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege kot bolničarji-negovalci, je poudarila. "Ne moremo sprejemati takšnega posploševanja in očitkov, da se oskrba bolnikov slabša na račun diplomiranih medicinskih sester. Sprašujemo se, ali določeni zdravniki oziroma zdravniške organizacije namerno zavajajo javnost in kaj je ozadje. Zagotovo pa gre za napačne interpretacije, ki niso podprte z nobenim konkretnim argumentom," pa so za STA zapisali v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Kot so še zapisali, je po njihovem mnenju za kakovostno in strokovno delo odgovoren menedžment posameznega zavoda, ne pa tisti, ki stroke zdravstvene nege ne poznajo.

Ažmanova je ponovno poudarila, da dokument o poklicnih kompetencah in aktivnostih izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege in novela zakona o zdravstveni dejavnosti rešujeta problematiko, ki se vleče že vrsto let. "Sistem je dolga leta zaposlene v zdravstveni negi silil v preseganje kompetenc, pridobljenih s formalnim izobraževanjem, in v delo prek njihovih pristojnosti. To je treba urediti enkrat za vselej, vzpostaviti je treba red in rešiti dolga leta zatečeno stanje, saj se bodo le tako razmere na področju zdravstvene nege lahko izboljšale," je zapisala.

Poudarila je, da se z novo sistemizacijo delovnih mest nikomur nič ne odvzema, ampak se odpravlja krivice, storjene tehnikom zdravstvene nege, ki opravljajo naloge diplomiranih medicinskih sester, čeprav za to nimajo ustrezne formalne izobrazbe, imajo pa z delom pridobljeno znanje in večletne izkušnje. "Po implementaciji bodo ti svoje delo opravljali še naprej, bodo pa odslej tudi formalnopravno zaščiteni in ustrezno plačani za svoje delo," je še ocenila.