Če vprašate slovar slovenskega knjižnega jezika, je drogerist lastnik drogerije ali prodajalec v njej. Dober drogerist pa je danes veliko več kot le prodajalec. Svojim strankam naj bi izčrpno svetoval in pomagal z interdisciplinarnim strokovnim znanjem, ki obsega področja botanike, kemije, zdravja in prehrane, zdravil in kemikalij, ter tako prispeval k nakupni odločitvi. Poleg znanja in strokovnih kompetenc, ki jih zahteva delo v prodajalni, drogerist pridobi še znanja na področju nakupa, skladiščenja, zalog, računovodstva, marketinga in kadrovanja. S podjetniškim razmišljanjem in ravnanjem lahko prispeva k poslovni uspešnosti podjetja. »Kot delodajalec smo na trgu delovne sile prepoznali pomanjkanje specializiranega znanja o drogeriji in drogerijskih izdelkih, ob sočasnem poznavanju vseh drugih znanj, ki so sicer značilna za program trgovec,« je povedala Maja Špan Hubad, prokuristka v dm-u, vodja prodajne regije in resorja razvoja kadrov. Da bi zapolnili vrzel, so v podjetju oblikovali izobraževalni program za drogeriste, ki združuje znanja trgovca in jih nadgrajuje s poznavanjem strokovnih vsebin, vezanih na ponudbo drogerije.

Spodbuda k povezovanju kolektiva

Kot je povedala sogovornica, dm-akademija obsega dva letnika, prenos znanja pa poteka prek predavanj in praktičnih vaj v sodelovanju z zunanjimi predavatelji. Večji del vsebin predavatelji predajajo prek interaktivnega skupinskega dela, videoprikazov, elektronskih kvizov in praktičnega dela z izdelki iz prodajaln. »Zaradi geografske razpršenosti prodajaln in posledično sodelavcev v prodaji je tovrsten izobraževalni program ključen za krepitev organizacijske kulture in povezanosti sodelavcev, ki ga dosežemo z druženjem ob predavanjih in po njih. Program tudi spodbuja osebnostno rast udeležencev,« je naštela Špan Hubadova. Po opravljenih obveznostih udeleženci izobraževanja poleg naziva prejmejo dodatno kvalifikacijo dm drogerist oziroma dm drogeristka, ki je vpisana v register SOK (slovensko ogrodje kvalifikacij).

Nasvet kot dodana vrednost nakupa

Vse bolj ozaveščenim potrošnikom pri dm-u sledijo z vse večjim poudarkom na svetovanju. »Drogeristi lahko zaradi obsega in raznolikosti znanja, pridobljenega v dm akademiji, ponujajo svetovanje na najvišji ravni. Ne zgolj pri izbiri pravega izdelka, pač pa tudi glede njegovega načina uporabe in drugih koristnih priporočil, ki jih je v današnji poplavi informacij najbolje poiskati pri poznavalcu,« je sklenila Špan Hubadova. zm