Največ komunalnih odpadkov, v katerih je največ plastike in hrane, na prebivalca ustvarijo v ZDA. Tam je v povprečju prebivalec odgovoren za 773 kilogramov smeti. To je trikrat več smeti, kot jih v povprečju ustvari prebivalec Kitajske, in sedemkrat več, kot jih ustvari prebivalec Etiopije.

V študiji Kitajska in Indija zavzemata nekaj več kot 36 odstotkov svetovne populacije in ustvarita 27 odstotkov vseh odpadkov. ZDA reciklirajo približno 35 odstotkov komunalnih odpadkov, medtem ko jih Nemčija reciklira okoli 68 odstotkov.