Ta dva sklepa po prepričanju skupščine zbornice »nimata pravne podlage v nobenem predpisu niti aktu IZS in sta za IZS kot tudi vse njegove organe nezavezujoča in nimata nikakršnih pravnih niti ekonomskih posledic za IZS«. IZS zato ne bo nosila nobenih stroškov, povezanih z aktivnostmi razdružitve matične sekcije gradbenikov z IZS. Gradbeni inženir in član komisije za izvedbo izstopa gradbenikov iz zbornice Samo Peter Medved je po seji povedal, da bo njihova komisija ne glede na današnji sklep drugih sekcij po poletnih dopustih začela delati, proti sklepu skupščine pa bo matična sekcija gradbenikov verjetno sprožila tudi upravni spor. Sklep je namreč po oceni gradbenikov nezakonit. »Vsekakor si bomo prizadevali, da se spremeni gradbena zakonodaja,« je dodal Medved.