Na prometni signalizaciji pri zapori še vedno kot rok za dokončanje piše 30. junij, enak neažuren podatek navaja tudi občinski spletni portal PromInfo, na katerem občina med drugim vodi evidenco prometnih zapor, zato smo na občini zaprosili za podatek, kdaj bodo lahko tamkajšnji krajani in vozniki znova uporabljali Litijsko cesto. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so zagotovili, da »si bodo prizadevali, da bo odprtje v najkrajšem mogočem času, predvidoma avgusta«. vbr