Poleg Majde Peroša so se med obtoženimi znašli še Marko Škrlj in Devid Palčič, sicer direktor hrpeljske Robotine. Od pravnih oseb so obtožena še podjetja Rin Plus v stečaju, Robotina, Soldin in Škrlj Kovinska oprema.

Obtoženi naj bi sodelovali pri goljufiji na škodo Evropske unije, in sicer naj bi dve od omenjenih družb prek evropskega projekta dobili sredstva za pridobitev fotovoltaičnih celic, dejansko pa naj bi celice zanje nabavila Robotina, pri vsem skupaj pa naj bi napihnili račune.

Sodnica Melita Černe je danes lahko ugotovila le, da z izjemo odvetnika družbe Rin Plus nihče od obtoženih ni pristopil k predobravnavnemu naroku, pri čemer je večina obtoženih vmes zaprosila za preložitev naroka. Sodišče tako naroka ni opravilo, saj zanj ni bilo podanih pogojev.

Zato pa naj bi že ta petek pred sodišče stopila prvoobtožena Majda Peroša. Za druge obtožene je sodišče določilo predobravnavne naroke v začetku septembra.