Kot smo že poročali, je Splošna bolnišnica Jesenice pred 11 leti izbrala upravljalca parkirišč družbo Avioprojekt, ki pa je šla v stečaj, zato je parkirišča v upravljanje prevzelo podjetje Heta Asset Resolution, slaba banka nekdanje banke Hypo. Po mnenju bolnišnice je bila pogodba za zgornje parkirišče nična, zato je bolnišnica tožila Heto, pritrdila pa sta ji tako prvostopenjsko kot višje sodišče. Odločili sta, da je bila pogodba deloma nična in da dve parkirni površini ob bolnišnici pripadata bolnišnici. Ta ju je pravnomočno prevzela v upravljanje, medtem ko preostale tri parkirne površine ostajajo v upravljanju Hete.

Skoraj istočasno pa je podjetje tožilo bolnišnico za omenjeno vsoto, ker mu bolnišnica ni omogočila zaračunavanja parkirnine na parkirnin conah v upravljanju. Ob gradnji urgentnega centra pred štirimi leti so namreč prekinili električne vode, ki so napajali zapornice in parkomate, bolnišnica pa naj bi Heti preprečila njihovo ponovno vzpostavitev. A v bolnišnici so menili, da bi moralo podjetje najprej pripraviti ustrezne načrte in pridobiti služnosti, v Heti pa so menili, da jim služnost omogoča pogodba o stavbni pravici.