V Kozjanskem parku so začeli pospešeno odstranjevati tujerodne invazivne rastline. »V tem času odstranjujemo enoletno suholetnico, japonski dresnik, orjaško zlato rozgo, žlezavo nedotiko in ambrozijo,« je razložila direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst. Prepričani so namreč, da je treba tujerodne rastline odstranjevati pravočasno, dosledno in vztrajno, še posebno pred cvetenjem oziroma tvorbo semen. »Potrebno je tudi redno čiščenje strojev ter čim hitrejša ozelenitev odprtih površin z naravnim rastlinstvom ,« poudarjajo strokovnjaki v Kozjanskem parku.

»Žal med tujerodnimi rastlinami obstajajo vrste, ki so ekološko zelo prilagodljive in so postale invazivne zaradi intenzivnega razmnoževanja, hitre rasti, preživetja tudi v neugodnih razmerah in okolju povzročajo škodo,« pravi Mojca Kunst. Kot poudarja, te tujerodne invazivne rastline hitro zavzamejo habitat naravnemu in jih prerastejo, še zlati tam, kjer je prvotna vegetacija izgubljena zaradi erozije, poseke, požara in gradbenih posegov.

Poleg tega, da invazivne vrste izpodrivajo domorodne, lahko prenašajo tudi bolezni in parazite, ljudem pa povzročajo zdravstvene težave, kot so denimo alergije. Pri slednjem se je za zelo problematično izkazala zlasti ambrozija. Mogoče so tudi poškodbe kože. »Povzročajo pa tudi gospodarsko škodo, saj v kmetijstvu zmanjšujejo pridelek in višajo stroške vzdrževanja javnih površin,« poudarjajo v Kozjanskem parku, kjer menijo, da se da s pravilnim ravnanjem škodo in širjenje preprečiti.