V postopku ocenjevanja je komisija ti dve občini izpostavila kot tisti, ki sta najbolj napredovali. Odkritje zlatega znaka Slovenia Green Destination je simbolno dejanje, je ob odkritju znaka dejal župan občine Kamnik Matej Slapar in poudaril, da zlati znak kaže, da je občina Kamnik usmerjena v trajnostni razvoj. »Se pa zavedamo, da nas čaka še kar nekaj izzivov, saj se ne želimo ustaviti na tej točki, pač pa kakovost življenja in zavedanje trajnostnega razvoja dvigniti še na višji nivo,« je dejal župan. Pri pridobitvi znaka se ocenjuje številna področja, med drugim ravnanje z odpadki in odplakami, ravnanje z naravnimi površinami, osveščenost prebivalcev in turistov, kvaliteta vode, občutek varnosti in drugo.