Avtorja, dr. Ivan Erenda, vodilni menedžer v podjetju TPV Novo mesto, ki je doktoriral s področja intuitivnega odločanja, in Aleksej Metelko iz Razvojnega centra Novo mesto, ki je izkušen na področju poslovanja in mreženja ter raziskuje osebni razvoj, duhovno rast in poslovne kompetence, sta na slovenski platformi za množično zbiranje sredstev adrifund zagnala kampanjo, s pomočjo katere želita knjigo prevesti v slovenščino. Knjiga, ki v izvirniku nosi naslov Intuition and Success, kot prva na svetu raziskuje vpliv intuicije na uspeh, ponuja ekskluziven vpogled v modrost svetovno uspešnih ljudi ter povezuje znanost in ezoteriko. Avtorja sta več let raziskovala številne akademske in ezoterične vire in opravila sto poglobljenih osebnih intervjujev s svetovno uspešnimi posamezniki z različnih področij Ugotovitve sta združila v celoto, ki ponuja globlji vpogled v fenomen intuicije in njen vpliv na uspeh. Delo slovenskih avtorjev so domači in tuji strokovnjaki ocenili kot eno najvplivnejših na področju človeškega razvoja.