Kaj se bo dogajalo na križarki zdravstva po izkrcanju zdravnikov, Fides prav malo briga. Tudi s tem, kako bo njihovo samostojno plovilo kos vsem nevarnostim morskih prostranstev, si Fides ne beli glave. Ve sicer, da je posadka zdravstva na stari ladji številna, saj ob enem zdravniku šteje povprečno še pet za različna dela izurjenih članov posadke. Nič ne de, saj so se kot člani Fidesa že doslej držali bolj zase in se za druge člane posadke iz sektorja zdravstvo niso kaj dosti brigali. Ko bodo končno sami na svojem plovilu neodvisni in svobodni, bo vse drugače.

Na križarko, natrpano s pomoči potrebnimi potniki, bodo prihajali samo v primeru, ko jih bo pričakalo natanko z glavarinskim količnikom določeno število potnikov. Niti eden več. Saj so vendar standardi in normativi v Modro knjigo zapisani z razlogom, da se uporabljajo. Pa še nekaj: prihajali bodo samo v primeru, ko bo zagotovljeno plačilo njihovih storitev v vrednosti, ki jo bodo postavili sami. Prav s tem namenom se bodo tudi prekrcali na svoje plovilo.

Je že res, da zdravniki predstavljajo danes skupino najbolje plačanih članov posadke na križarki javne uprave. Med tisoč najbolje plačanimi člani posadk javnih cruiserjev je kar 922 zdravnikov. Vendar so si takšne prihodke s svojo iznajdljivostjo zagotovili sami. Odhajali so, čeprav neradi, na delo na druga manjša, včasih improvizirana plovila tudi v lasti posadke s križarke. Tega seveda ne bi počeli, če bi na križarki prejemali plačilo, kakršno jim pripada. Za svojo samoinciativnost bi morali dobiti pohvale, ne pa da jih zmerjajo z dvoživkami. Seveda je delo na javnem plovilu trpelo zaradi njihove odsotnosti. Toda za to so odgovorni tisti, ki niso ugodili zahtevam Fidesa.

Ne gre prezreti, da so cene zdravstvenih storitev, ki jih plačuje ZZZS, na takšnih malih plovilih enake tistim na križarki. Stroški pa so seveda bistveno nižji in donos privlačen, ker z njim po odločbi ustavnega sodišča prosto razpolagajo lastniki. Tako je oblast ustvarila poslovno okolje, v katerem se bodo mala plovila okoli križarke zanesljivo namnožila.

Kje so (zlati) časi, ko je še kaj veljala Hipokratova prisega, daleč v davni preteklosti, ko še ni bilo našega štetja? Danes je vse drugače. Fides za stanje, kakršno je, res nima nobenih zaslug niti odgovornosti. Poskrbeti mora le za svoje članstvo. Za državljane, tudi obolele med njimi, pa se ve, kdo mora skrbeti.

Ko bo Fides prevzel plovilo z zdravniki pod svoje okrilje, bodo za posadko nastopili zlati časi. Vrednosti delovnih mest in posledično plač ne bodo več ugotavljali tako, kot to počnejo v javnem sektorju. To je, po analitičnih merilih, kot so šolska in praktična znanja, odgovornost in pooblastila, psihofizični in umski napor ter vplivi okolja. Uvedli bodo naprednejši sistem. Kakšen bo, še ne morejo opredeliti. Ko bodo na svojem plovilu, se jim bo gotovo porodila prava zamisel.

Nekaj pa je gotovo. Čakalne vrste so nasploh tudi v zdravstvu pojavljajo tedaj, ko povpraševanje po storitvah presega ponudbo. Pomembno je, da tistim, ki imajo dovolj cvenka v žepu, ni treba stopiti v vrsto. Očitno so v pogojih, ko sistem deluje pa načelih vzajemnosti in solidarnosti, zdravstvene storitve dostopne preširokemu krogu uporabnikov. Vsa takšna in podobna neskladja se potem neupravičeno lomijo na plečih zdravnikov. Fidesu je tega dovolj. Najboljša rešitev bi bila, ko bi uporabnik zdravstvene storitve izvajalcu takoj poravnal račun za opravljeno storitev.

P. S.: Morebiti pa je zdaj, ko zdravniki še niso zapustili križarke, čas, da preizkusimo orodje posvetovalne demokracije. Naključno moramo izbrati kakih sto državljanov, ki bodo skupaj s strokovnjaki po načelih posvetovalne demokracije presodili, kaj je uresničljivi dolgoročni interes večine državljanov na področju zdravstva.

Janez Krnc, Litija